„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Mobilioji Žemės ūkio ministerijos komanda jau lankėsi ir mūsų rajone

Gegužės 24-osios pavakarę pieno ūkio savininkas iš Kūtymų Edmundas Lapinskas susitikti su Že­mės ūkio ministerijos Patariamosios pagalbos ūkiams darbo grupe į savo ūkį pakvietė būrį rajono pie­nininkų. Mo­biliąją komandą sudarė jos vadovas, žemės ūkio mi­nist­ro pata­rėjas Jonas Pupius, ministerijos 1-ojo Europos Są­jun­gos paramos skyriaus vedėja Rasa Motiejaitė, Au­ga­li­nin­kystės ir agrarinės aplinkosaugos skyriaus ve­dėjas Jo­nas Lisauskas, Maisto pramonės ir kokybės sky­­riaus ve­dė­ja Jolita Martutaitytė. Susitikimą moderavo mi­­nistro patarėja Vitalija Jankauskaitė-Milčiuvienė.

Aldona BIELICIENĖ

Algimanto AMBROZOS nuotr.

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.41