„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Pasirinko netradicinį ūkininkavimą

Jaunų ūkininkų Laimos ir Mindaugo Kilinskų ūkis – Ruskių kaimo pakraštyje, pamiškėje, Laimos se­nelių sodyboje. Dar tebestovi ir senoji troba, tačiau ji tuščia – Mindaugas ir Laima įkurtuves atšventė naujame name. Spėjo pasistatyti ir ūkinį pastatą. 

Abu kilę iš kaimo. Mindaugas – nuo Žadeikių, Laima už­augo viename iš keturbučių Ruskiuose. Abiem nuo ma­žumės teko paragauti sūraus darbo prakaito. Abu, baigę vidurinę, patraukė į Klaipėdą. Mindaugas moks­lų nesiekė – iš karto įsidarbino. Ir dabar kasdien važinėja į uostamiestį. Be to, savaitgalių naktimis dar dirba apsaugoje. Tad namuose jo rasti nepavyko. Laima įgijo interjero apipavidalintojos specialybę, bet niekada tuo neužsiėmė. Prieš 12 metų atšventę vestuves, jauni žmo­nės mieste neužsibuvo – prieš dešimtmetį grįžo į gimtinę. Ap­si­gy­venę Ruskiuose, dar kurį laiką abu už­darbiavo Norvegijoje – daugiausia žemės ūkyje. Nebuvo lengva, todėl nutarė nebedirbti svetimiems, o kurti nuosavą verslą. 

Aldona BIELICIENĖ

Algimanto AMBROZOS nuotr.

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.50

Atnaujinta Antradienis, 09 Liepa 2019 08:55