„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Naujas ministras – nauji pažadai ūkininkams

Nors teigiama, kad perkėloje arkliai nekeičiami, iki Sei­mo rinkimų likus vos metams, pasikeitė žemės ūkio ministras. Trečią kartą per šią kadenciją. „Valstiečiai“ sa­vo įtakoje laikytą Žemės ūkio ministeriją perleido so­cialdarbiečiams, kurie į ministrus delegavo Andrių Pa­lionį. Praėjusią savaitę naujasis ministras pirmą kar­tą susitiko su žemdirbių savivaldos organizaci­ja – dalyvavo Žemės ūkio bendrovių asociacijos prezidiumo posėdyje, kur buvo svarstomi ne tik bendrovėms, bet ir ūkininkams aktualūs žemės ūkio politikos klausimai.

Daiva BARTKIENĖ

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.69