„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Šilalės rajonas – afrikiniu kiaulių maru užkrėsta teritorija

Rugpjūtį Pagėgių, Rietavo ir Šilutės rajonuose su­me­­džiotiems šernams buvo nustatytas afrikinis kiau­lių maras (AKM). Rugsėjo 3 d. priimtas komisijos įgy­ven­dinimo sprendimas (ES) 2019/1385, kuriuo iš dalies kei­čiamas sprendimo 2014/709/ES priedas dėl gyvūnų svei­katos kontrolės priemonių, susijusių su afrikiniu kiau­lių maru. Šilalės rajonas pa­teko į šio sprendimo priedo II dalį, o tai reiškia, kad mūsų rajonas yra afrikiniu kiaulių maru užkrėsta teritorija.

Egidijus JAKŠTAS

Šilalės VMVT viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.72