„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Uogų, vaisių ir daržovių augintojai turi jungtis

Tokią nuomonę išsakė antradienį rajono savivaldybėje  susitikimą surengę Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir žu­vi­nin­kystės programų departamento vyresnioji pata­rė­­ja Al­­ma Vals­kytė, Tauragės administravimo skyriaus ve­dė­­jas Algirdas Paliokas, Žemės ūkio rūmų koopera­ci­­jos ir teisės skyriaus vedėja Aušra Žliobaitė, rūmų or­ganizatorė mūsų rajonui bei Rietavo savivaldybei Bi­­ru­tė Dromantienė. Aptarti šios žemės ūkio veiklos prob­le­mų bei galimybių jas išspręsti buvo pakviesti ne tik mū­­sų rajono uogininkai, daržininkai, sodininkai, bet ir au­gin­tojai iš Rietavo savivaldybės. Susitikimas orga­ni­zuotas savivaldybės tarybos Kaimo reikalų komiteto pir­mi­nin­ko Egidijaus Gečo ir savivaldybės tarybos narės Vitalijos Jankauskaitės-Milčiuvienės iniciatyva.

Aldona BIELICIENĖ

Algimanto AMBROZOS nuotr.

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.93