„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Užsispyrimas ir žinios – sėkmingo ūkininkavimo pagrindas

Važiuojant nuo Kaltinėnų Kražių link, pačiame rajo­no pa­kraštyje įsikūrusi nedidelė Pakarčemio gyven­vie­tė. De­ja, vaizdas, atvirai pasakius, nekoks: nors kone prie kiekvienos trobos gali pamatyti stovint ir ne po vie­ną auto­mobilį, traktorių ar padargus, dauguma jų jau ne­­be­nau­dojami, apžėlę žole, greitai net į metalo laužą ne­be­tiks. Ir tik pavažiavus tolėliau, situacija prašviesėja: iš to­lo ant kalvos švyti nauja sodyba. Prie ūkinio pastato su­krauta plėvele dengtų šienainio rulonų stirta liu­dija, kad šios sodybos šeimininkai – daug gyvulių laikantys, tvirtai ant kojų atsistoję ūkininkai. Tai – Irenos ir Vytauto Balčiūnų ūkis. 

Aldona BIELICIENĖ

Algimanto AMBROZOS nuotr.

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.6