„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Galima pretenduoti į išimtinę laikinąją paramą

Išimtinė parama skiriama vykdantiesiems žemės ūkio produktų perdirbimo-maisto gamybos veiklą kaimo vietovėse. Nuotr. iš asmeninio archyvo Išimtinė parama skiriama vykdantiesiems žemės ūkio produktų perdirbimo-maisto gamybos veiklą kaimo vietovėse. Nuotr. iš asmeninio archyvo

Dėl koronaviruso epidemijos nukentėję žemės ūkio produktų perdirbėjai – žemės ūkio veiklos subjektai, savarankiškai vykdantys veiklą asmenys, mažos ir labai mažos įmonės – galės pasinaudoti  išimtine jiems skiriama laikina parama pagal naują Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) priemonę „Išimtinė lai­kina parama ūkininkams ir mažoms bei vidutinėms įmo­nėms, kuriuos ypač paveikė COVID-19 krizė“. Pa­raiš­kas paramai gauti galima teikti iki lapkričio 20 d. Iš viso pla­nuojama patenkinti apie 1,9 tūkst. paraiškų. 

Kas gaus paramą

Atsižvelgdamas į COVID-19 protrūkį, šią nuostatą patvirtino Lietuvos kaimo plėt­ros 2014–2020 m. programos įgyvendinimo stebėsenos komitetas, pritaręs, kad KPP būtų papildyta nauja priemone „Išimtinė laikina parama ūkininkams ir mažoms bei vidutinėms įmonėms, kuriuos ypač paveikė COVID-19 krizė“. Lėšas ketinama perskirstyti iš kitų KPP priemonių, veiklos sričių, kuriose programinio laikotarpio pabaigoje prognozuojamas ne­­panaudotų lėšų likutis. Per­­skirsčius KPP biudžetą, išimtinei laikinajai paramai skirta 33 mln. eurų.

Išimtinės paramos tikslas – padėti  tiems COVID-19 krizės paveiktiems žemės ūkio veik­los subjektams (fiziniams ir juridiniams asmenims), savarankiškai vykdantiems veiklą fiziniams asmenims, mažoms ir labai mažoms įmonėms, kurios vykdo žemės ūkio produktų perdirbimo-maisto gamybos veiklą kaimo vietovėje. Siekiama išlaikyti jų ekonominį gyvybingumą, kadangi ekonominė situacija pablogėjo ir finansinis poveikis tęsiasi ilgiau negu karantino laikotarpis. Tikimasi, jog tokia parama pasitarnaus, išsaugant Lietuvos žemės ūkio ir maisto sektoriaus gamybos potencialą, taip pat siekiama spręsti lik­vidumo problemas, dėl kurių kyla pavojus ūkininkavimo veiklos ir žemės ūkio produktų perdirbimu užsiimančių fizinių bei juridinių asmenų veik­los tęstinumui.

Pavadino geru valstybės indėliu

Pretenduoti gauti paramą ga­li visi kaimo vietovėje veikiantys žemės ūkio veiklos subjektai: ūkininkai, žemės ūkio bendrovės, žemės ūkio kooperatyvai, taip pat – labai mažos ir mažos įmonės, fiziniai asmenys, vykdantys veiklą pagal verslo liudijimą ar įregistravę individualią veiklą. Svarbu, kad tinkami pareiškėjai būtų registruoti Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje 2020 m. kovo 16 d. maisto gamintojais. 

Kretingos rajono Žemės ūkio skyriuje užregistruoti 32 galimi pretendentai į šią paramą, tarp jų – darbėniškio Juozapo Butkevičiaus  pienininkystės ūkis.

„Tai labai geras valstybės indėlis, kaip tik šiomis dienomis pildau paraišką maksimaliai 7 tūks. Eur paramai gauti“, – sakė tame patčiame ūkyje dirbantis Aleksandro Stulginskio universitete magistro laipsnį įgijęs J. Butkevičiaus anūkas Aurimas Rancas.

Apie 100 hektarų žemės valdantis, 50 karvių laikantis, 10 darbo vietų sukūręs Butkevičių ūkis – išskirtinis Kretingos rajone, nes gamina ne vien tik pieno žaliavą, bet ir galutinį produktą: Aurimo mamos Aurelijos Rancienės pagamintus žemaičių krašte populiarius kastinius, varškę, sūrius turguose, o ir kai kuriuose kituose „taškuose“, į kuriuos šeima tiekia produktus, mielai perka ne tik kretingiškiai, bet ir klaipėdiečiai.

Pasak J. Butkevičiaus, dėl pandemijos ūkio pardavimai sumažėjo, dėl to šeima nusprendė pretenduoti į paramą. 

J. Butkevičiaus ūkis, kaip ir kiti panašūs pandemijos paveikti ūkiai, po 257 Eur, o iš viso apie 1 tūkst. 500 Eur, subsidiją buvo gavęs ir iš Užimtumo tarnybos. Bet ši – 1 tūkst. 500 Eur – suma iš 7 tūkst. Eur sumos, į kurią dabar pretenduojama, turės būti išminusuota.

„Žinau, kad galioja tokia tvarka: jeigu karantino laikotarpiu, t. y. nuo šių metų kovo 16-osios iki šių metų birželio 17-osios, esame gavę subsidiją pagal Užimtumo įstatymą, tai laikinoji parama, į kurią dabar pretenduojame, ta suma bus mažinama“, – sakė J. Butkevičius.

Apie dydžius

Didžiausia paramos suma vienam pareiškėjui – žemės ūkio veiklos subjektui (fiziniam ar juridiniam asmeniui, vykdančiam žemės ūkio veik­lą) – ne didesnė kaip 7 tūkst. Eur. Paramos dydis vertinamas, atsižvelgiant į samdomų darbuotojų bei ūkio part­nerių skaičių kovo 16 d.; fiziniam asmeniui, savarankiškai vykdančiam veiklą pagal veik­los liudijimą ar įregistravusiam individualią veiklą, numatoma parama – 1,8 tūkst. Eur. Labai mažai ir mažai įmonei – juridiniam asmeniui, neatsižvelgiant į jo teisinę formą, paramos suma neviršys 18 tūkst. Eur, jos dydis vertinamas, atsižvelgiant į samdomų darbuotojų skaičių kovo 16 d.

Jeigu paraišką pateikęs asmuo karantino laikotarpiu, t. y. nuo šių metų kovo 16 d. iki šių metų birželio 17 d., yra gavęs subsidiją pagal Užimtumo įstatymą, parama mažinama gautos subsidijos suma.