„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Valdžios požiūris į kaimo žmogų proporcingas sodybų tuštėjimui

Liudas su sūnumi Vitalijumi Liudas su sūnumi Vitalijumi

Rita ir Liudas Montvilai Didkiemyje save laiko vietiniais: Liudas kilęs iš gretimo Gerviškės kaimo, Rita – iš Vingininkų. Abu įgijo kaimui tinkamas profesijas: Liudas Rietavo žemės ūkio technikume baigė žemės ūkio mechanizaciją, Ritai ūkininkaujant labai praverčia buhalterės specialybė. Tačiau tikros šios profesijos duonos jauna moteris paragavo tik iki pirmagimio Vitalijaus gimimo. Vėliau Montvilų namuose dar sukrykštė Egidijus bei pagrandukas Paulius. Tad diplomas visam laikui atgulė į stalčių.

Aldona BIELICIENĖ

Algimanto AMBROZOS nuotr.

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr. 29