„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Bus suprojektuota naujų valstybinės žemės ūkio paskirties sklypų

Siekdama patenkinti didėjantį ūkininkų ir kitų asmenų poreikį naudotis valstybine žeme, Nacionalinė žemės tarnyba per 2021 m. planuoja suprojektuoti apie 15 tūkst. žemės ūkio paskirties sklypų, kurių didžioji dalis numatoma skirti nuomai, kita dalis gali būti projektuojama pirkimui, t. y. gali būti projektuojami tarp privačių žemės sklypų įsiterpę valstybinės žemės plotai ar žemė, reikalinga žemės ūkio paskirties pastatams eks­ploatuoti.

Romualdas BUKAUSKAS

NŽT Šilalės skyriaus vedėjas

Algimanto AMBROZOS nuotr.

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr. 44