„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Parama bitininkams

Iki birželio 25 d. bitininkai gali teikti paraiškas pagal paramos Lie­tuvos bitininkystės sektoriui 2020–2022 m. programos priemones. Šiam paraiškų priėmimo etapui ski­riama 180 tūkst. 954 eurai Europos žemės ūkio garantijų fondo ir valstybės biudžeto lėšų.

Nacionalinės mokėjimo agentūros inform.

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr. 46