„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Geriausi „Tele 2“ pasiūlymai

„Tele2“ pristato patrauklių pa­siū­­ly­mų įrenginiams, internetui ir išma­niajai televizijai. Nuolaidomis galite pasinaudoti operatoriaus fiziniuose salonuose arba in­ternetinėje parduotuvėje www.te­le2.lt. 

Turintiems du ar daugiau te­lefono nu­merių vieno vartotojo vardu „Tele2“ tinkle, 20 GB interneto plano kaina da­­bar – 0,00 Eur/mėn. Pasiūlymas galioja, su­darant 24 mėn. sutartį ir įsigyjant mo­demą (nuo 2,5 Eur/mėn.). Specialūs pasiūlymai taip pat taikomi 50, 100, 200 ir neribotų GB planams.

Populiarius telefonų modelius dabar galite įsigyti daug pigiau. Pavyzdžiui, ryškų ir pa­tvarų „Xiaomi Redmi Note 10 (128 GB)“ įsigysite su 1 Eur pradine ir 7,83 Eur mė­nesine įmoka. Vienkartinis laikmenos mokestis – 0 Eur. Mokant visą sumą iškart, telefonas kai­nuos 189 Eur. Kaina ne akcijos metu – 229 Eur. Telefonus galite įsigyti mokėdami visą sumą iš karto arba nurodytomis įmokomis su bet kuriuo „Tele2“ planu ir 24 mėn. su­tartimi.  

Perkantiems „Samsung Ga­laxy S21“ telefoną už sim­bo­linę 0,01 Eur prie­mo­ką dovanojamas planšetinis kompiu­teris „Samsung TAB A7 LTE“. Įrangą galite įsigyti mokėdami vi­są sumą iš karto arba nurodytomis įmokomis su bet kuriuo „Tele2“ planu ir 24 mėn. sutartimi. Plan­šetės kaina be sutarties ne akcijos metu  –  79 Eur.

Sporto varžy­boms, ko­ky­biškam kinui ir įdo­mioms laidoms – išmanūs televizoriai vos nuo 2 Eur/mėn. Pasiūlymas galioja, užsakant įran­gą su „Tele2 Laisvo interneto“ pla­nu „Neriboti GB“ (18,90 Eur/mėn.) ir 24 mėn. sutartimi. Pradinė įmoka – 1 Eur. 

Paspirtukų kainos prasideda vos nuo 6,66 Eur/mėn. Tokia taikoma ištver­mingam „Xiaomi Pro 2“ modeliui. Pa­siūlymas galioja, užsisakius „Tele2 Lais­vo inter­neto“ planą „Neriboti GB“ ir pa­sirašius 24 mėn. sutartį. Paspirtuko kaina iš viso – 241 Eur. 

Pasiūlymai kitiems elektrinių paspir­tukų modeliams galioja su bet kuriuo „Tele2 Laisvo interneto“ planu, sudarant 24 mėn. sutartį ir mokant už įran­gą per 36 ar 24 mėn. Jai taikoma pradinė įmoka – 1 Eur. Modemo kaina į pa­siū­lymą neįskaičiuota.

Užsi­sakykite „Tele2 Laisvo interneto“ pla­ną nuo 15,90 Eur/mėn., o mes pa­do­vanosi­me puikų namų pagalbininką – robotą dulkių siurblį „Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop Pro“. Pradinė įmoka – 0,01 Eur. Pa­siūlymas galioja, tik užsa­kant su „Tele2 Laisvo interneto“ 200 GB (15,90 Eur/mėn.) ar neribotų GB (18,90 Eur/mėn.) planu bei pasirašant 24 mėn. sutartį. Modemo kaina į pa­siū­lymą neįskaičiuota. 

Visą vasarą išmaniąja televi­zija „Go3“ mėgaukitės nemokamai. Užsisakykite „TV+Filmai“ arba „TV+Filmai+Sportas“ pa­ke­tą dabar ir nemokėkite iki rugsėjo 1 d. Pasiūlymu galite pa­sinaudoti, užsisakę vieną iš mi­nėtų paketų ir pasirašę 24 mėn. sutartį. TV priedėlio nuo­mos kaina į pasiūlymą neįskaičiuota ir prasideda nuo 2,5 Eur/mėn.

Daugiau informacijos suži­no­site www.tele2.lt arba pa­skam­binę telefonu 117. Įren­giniams papildomai taikomas vienkartinis laikmenos mokestis. Pasiūlymų laikas ir įrenginių skaičius ribotas.

Jovita JARUTIENĖ