Logo
Spausdinti šį puslapį

Ūkininkų produkcija vartotoją pasiekia be tarpininkų

Bitininkų Rušėnų šeimos ūkis, dalyvavęs projekte, įsigijo specialią įrangą, kuri leidžia rinkai medų pateikti kitaip – kaip asmeninę porciją vienkartiniame šaukštelyje Bitininkų Rušėnų šeimos ūkis, dalyvavęs projekte, įsigijo specialią įrangą, kuri leidžia rinkai medų pateikti kitaip – kaip asmeninę porciją vienkartiniame šaukštelyje

Įpusėjo paraiškų priėmimas pagal Lietuvos kaimo plėt­ros 2014–2020 m. programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama trumposioms tiekimo gran­dinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“. Pa­raiškos priimamos nuo liepos 12 d. iki rugsėjo 10 d. Že­mės ūkio ministrui patvirtinus naujas įgyvendinimo tai­sykles ir skyrus papildomą sumą regioninio lygmens lo­gistikos centrų kūrimui, paramai skirta daugiau kaip 7,7 mln. eurų.

Galimi pareiškėjai

Paraiškos šiai priemonei gali būti teikiamos tik kartu su partneriais, kurie kartu su pareiškėju turi dalyvauti projekte, jį įgyvendinti bei finansuoti. Jų bendradarbiavimas privalo būti įtvirtintas jungtine veiklos sutartimi.

Į paramą gali pretenduoti ir ūkininkai, ir juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio, maisto produktų gamyba ir (arba) perdirbimu, ir (arba) rinkodara, žemės ūkio ir maisto produktų prekyba, bei viešieji juridiniai asmenys.

Projekte jie gali užimti bet kurią poziciją, t. y. gali būti pareiškėjais, partneriais bei tarpininkais (išskyrus viešuosius juridinius asmenis). Be­je, tarpininkas (kuris gali bū­ti tik vienas) projekte nėra privalomas. Svarbu, jog bend­radarbiaujantys projekto part­neriai, kartu įgyvendindami pro­jektą, sukurtų trumpąją maisto tiekimo grandinę, t. y. kad žemės ūkio produkcija kuo greičiau ir trumpiausiu keliu pasiektų vartotoją.

Paramos suma

Paramos suma skiriama diferencijuotai, t. y. didžiausia suma iki 120 tūkst. Eur skiriama vienam projektui, jeigu jame dalyvauja skirtingų že­mės ūkio sektorių subjektai, atsižvelgiant į projekto grandinės dalyvių skaičių, vienam projekto grandinės dalyviui gali būti suteikiama iki 30 000 Eur  (šis ribojimas netaikomas žemės ūkio kooperatyvams). Jei projekte dalyvauja vieno žemės ūkio sektoriaus subjektai, atsižvelgiant į projekto grandinės dalyvių skaičių, vienam projekto grandinės dalyviui gali būti suteikiama iki 15 000 Eur (šis ribojimas netaikomas žemės ūkio kooperatyvams).

Į 200 tūkst. Eur paramą (iki 50 tūkst. Eur vienam projekto grandinės dalyviui) gali pretenduoti tie pareiškėjai, kurių projekte numatytos investicijos, susijusios su žemės ūkio ir maisto produktų tiekimu į realizacijos vietas, įskaitant maisto produktų saugojimo bei laikymo įrangą, viešąsias paslaugas teikiančioms įstaigoms ar įmonėms.

O 700 tūkst. Eur parama galima, jei projekte numatytos investicijos regioninio lygmens logistikos centrui kurti ir (arba) naudoti esamos logistikos infrastruktūrą.

Logistikos centrų kūrėjai

Steigiantiems regioninio lyg­mens logistikos centrą (nauja statyba arba esamo NT pritaikymas), parama teikiama, atsižvelgiant į pareiškėjo patirtį trumposios tiekimo grandinės veikloje, taip pat – 5 vietą. Jis turi būti savivaldybėje, besiribojančioje su miestu, kurio gyventojų skaičius yra ne mažiau kaip 149 tūkst. gyventojų, o produkcija turi būti tiekiama kelių savivaldybių įstaigoms, įmonėms ar pirkėjams.

Per 5-erius metus privalu užtikrinti pagrindinių produktų grupių (grūdų produktų, daržovių, vaisių ir uogų, riebalų, pieno produktų, mėsos ir kiaušinių) besikeičiančio, t. y. laipsniškai plečiamo, asortimento krepšelį. Kasmetinė produkcija turi siekti 15 tūkst. kilogramų.

Tinkamos finansuoti išlaidos

Galės būti kompensuojamos verslo plano įgyvendinimo išlaidos, tokios kaip transporto priemonės su šaldymo įranga įsigijimas, mechaniniai-hid­rauliniai vežimėliai, krautuvai, išskyrus teleskopinius, prekybiniai baldai (stelažai, lentynos, šaldymo vitrinos bei kt.) ir prekybinė įranga (svarstyklės, kasos aparatas bei kt.), fasavimo ir (arba) pakavimo įranga bei medžiagos ir kt.

Tinkamos ir einamosios bend­radarbiavimo išlaidos, kurios būtinos susitikimams organizuoti, administracinių patalpų (biuro) nuomai, kanceliarinėms prekėms bei dezinfekavimo ir kitoms medicininėms apsaugos prekėms, taip pat darbo užmokestis projekto vadovui.

Tinkamos išlaidos yra ir pardavėjo, logistikos cent­ro darbuotojo darbo užmokestis, prekybos vietos nuoma, dalyvavimo renginiuose vietos nuoma, transportavimas, kasos aparato modifikavimas, transportas (kuras, transporto nuoma), dezinfekcinės priemonės ekst­remaliu dėl COVID-19 laikotarpiu. 

Projektas išmokė bendradarbiauti

Bitininkai Rušėnai iš Ro­kiš­kio rajono sako, jog dalyvavimas trumpos tiekimo grandinės projekte juos išmokė bend­radarbiavimo, dalijimosi patirtimi bei įranga. 

„Mes pirkome įrangą, kuri leistų kitaip pateikti produktą. Tai tas pats medus šaukštelyje – t. y. asmeninis dozuotas medaus kiekis. Nereikia kabinti iš bendro stiklainio. To rinkoje nėra ir, mūsų nuomone, turėtų būti įdomu bei praktiška“, – įsitikinusi bitininkė Diana. 

O tai, kad projekte numatyta ir parama marketingui, ypač pasitarnavo kuo greičiau pasiekiant vartotoją, buvo galima sukurti žaismingą saldų filmuką. 

Rušėnų medaus ūkio nuotr.

Atnaujinta Antradienis, 10 rugpjūčio 2021 08:34
2016 © „Šilalės artojas“ – Šilalės rajono laikraštis. Visos teisės saugomos