„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Poreikiai atitinka galimybes

Roma Noreikienė ir jos sūnus Martynas ūkininkauja Laukuvos seniūnijos Dainiškės kaime. Romos ūkis – 15 melžiamų karvių ir kelios telyčaitės bandai atnaujinti. Martynas užsiima mėsinių galvijų auginimu. Šiuo metu ganyklose jų ganosi apie 30. Nors Noreikų ūkiai atskiri, tačiau jais rūpinasi drauge, tik darbus yra pasiskirstę: mamai tenka melžimas, sūnaus pareiga – paruošti pašarų, pašerti gyvulius.

Aldona BIELICIENĖ

Algimanto AMBROZOS nuotr.

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr. 72