Logo
Spausdinti šį puslapį

Kvietimas suskubti norintiems itin spartaus interneto kaime

Nuotr. iš ŽŪM archyvo Nuotr. iš ŽŪM archyvo

Skaitmeninė atskirtis tarp miesto ir kaimo netrukus dar labiau sumažės – kaimo vietovių gyventojai turės galimybę prisijungti prie itin spartaus interneto. Tačiau tam, kad reikalinga infrastruktūra būtų sukurta, žmonės turi nedelsti ir iki metų pabaigos informuoti apie savo norus seniūnijas, žemės ūkio skyrius ar Žemės ūkio ministeriją.

Plačiajuosčio interneto ryšio infrastruktūra Lietuvos kaimo vietovėse kuriama jau dešimtmetį. Europos Są­jun­gos lėšomis finansuojami bend­ri Susisiekimo ir Žemės ūkio ministerijų plačiajuosčio interneto plėtros (RAIN, PRIP), naujos kartos prieigos (NKP) projektai. Juos įgyvendinant, nutiesta 11 425 kilometrai op­tinių linijų – plačiajuosčio in­terneto ryšį turi beveik 1,5 mln. namų ūkių. 

Nors šio interneto ryšio padengiamumo rodikliai Lie­tu­vo­je yra neblogi, Europos Ko­mi­si­ja siekia namų ūkiams suteikti jo paslaugas 100 mb/s sparta. Pagal šį rodiklį Lietuva ES mastu yra vidutiniokė, o imant tik kaimo vietoves – mes dar atsiliekame.

Todėl Žemės ūkio ir Susi­sie­­kimo ministerijos kartu su VšĮ „Plačiajuostis internetas“ parengė naują infrastruktū­ros plėtros kaimo vietovėse projektą „Itin spartaus ryšio infrastruktūra“. Europos Ko­mi­si­­ja ir jam skyrė reikalingą finansavimą.

Tačiau siekiant tinkamai įgyvendinti šį projektą turi bū­ti atliktas rinkos tyrimas – nu­statyti namų ūkiai, kurie nori prisijungti prie itin spar­taus ryšio infrastruktūros. Ob­jektų, įtrauktų į projek­tą, prijungimas bus finansuojamas projekto lėšomis, o ob­jektų val­dytojai galės patys rink­tis konk­rečias interneto pas­lau­gas ir jas teikiantį operatorių.

Žemės ūkio ministerija paprašė savivaldybių žemės ūkio skyrių, seniūnijų pateikti informaciją apie objektus, kuriems reikalinga itin spartaus ryšio infrastruktūra.

Kadangi laiko liko labai nedaug – informaciją reikia pateikti iki gruodžio 30 d. – ūkininkai, žemės ūkio bendrovės turėtų kuo sku­­biau kreiptis į seniūnijas ar žemės ūkio skyrius, kurie padėtų už­pildyti pateikimo formą apie objektą, į kurį pageidaujama atves­ti šviesolaidinę infrastruktūrą. Tačiau šią nesudėtingą formą (https://zum.lrv.lt/lt/naujienos/kvietimas-suskubti-norintiems-itin-spartaus-interneto-kaime) galima užpildyti patiems ir atsiųsti ją Žemės ūkio minis­terijai el. p.: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.. Tel. pasiteirauti – (8-5) 2-39-11-88.

 

2016 © „Šilalės artojas“ – Šilalės rajono laikraštis. Visos teisės saugomos