Patirties pasisemti – į pažangiausius Lietuvos ūkius

Rugsėjo pirmąjį savaitgalį Lietuvos agro­no­mų są­jun­gos Šilalės skyriaus vadovai Janina Ja­nulevičienė ir Algimantas Olendra rajono ag­ronomus, norinčius patirti naujų įspūdžių bei įgyti žinių, pakvietė į pa­žan­giausių šalies ūki­ninkų bei verslininkų ūkius. Tuo pačiu nepraleista proga ir pasigrožėti gamtos bei istoriniais paminklais.

Dr. Irena KINDERIENĖ

Lietuvos agronomų sąjungos garbės narė

AUTORĖS nuotr.

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr. 69