„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

„Erasmus+“ projektas pasiekė ir Laukuvą

Gegužės pirmąją savaitę Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijoje vyko „Erasmus“+ projekto „Amazing Race“ susitikimas, į kurį atvyko 24 mokiniai ir 6 mokytojai iš Suomijos, Ispanijos bei Kroatijos. Projekto dalyviams teko patirti lietuviško pavasario išdaigas bei dalyvauti įvairiose fizinį aktyvumą ugdančiose veik­lose: jie šoko lietuvių liaudies šokius, lyjant traukė į žygį pėsčiomis aplink Paršežerio ežerą, rungėsi biatlono su turizmo technika varžybose Kelp­šai­čių…

Įspūdžiai iš Makedonijos

Šiaurės Makedonijoje, Prilep mieste, vyko „Erasmus+“ projekto „Effective use of mobile application in education“ susitikimas. Jame dalyvavo ir penki mūsų gim­­nazijos mokiniai, kuriems visą savaitę netrūko veik­­­los įvairiuose užsiėmimuose. Taip pat aplankėme žymius Makedonijos miestus, muziejus bei kitus objektus. Vizito pradžioje Prilep miesto savivaldybėje susitikome su meru, vėliau pasivaikščiojome po miestą, aplankėme ikonų muziejų. Po to nuvykome į mokyklą, kur,…

Turiningas vizitas Lenkijoje

Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos mokytojų bei mokinių komanda, vykdydama „Erasmus+“ projektą „Essential Life Skills“, dalyvavo tarptautiniame susitikime Lenkijoje, Nidzicos mieste. Tai buvo pas­kutinis projekto partnerių susitikimas, kurio metu mokytojai įvertino atliktas veiklas, numatė tęstinumą, projekto rezultatų sklaidą. Nidzicos mokykla nedidelė – joje mokosi maždaug 300 mokinių. Mokykla yra aktyvi „Erasmus+“ projektų vykdytoja: mokiniai aktyviai įsitraukia į veiklas apie pozityvaus…

Mokomės vieni iš kitų

Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijoje vyko res­publikinė mokslinė konferencija „Etnokultūros ap­raiškos ir integ­racija šiuolaikinėje pamokoje“. Konferencijos dalyviai, atvykę iš Žygaičių (Tauragės r.), taip pat iš Kaltinėnų Alek­sandro Stulginskio, Kvė­dar­nos Kazimiero Jauniaus gimnazijų, Šilalės Vlado Stat­ke­vičiaus muziejaus bei Telšių vyskupo Vincento Bori­se­vi­čiaus kunigų seminarijos, dalijosi sa­vo patirtimi, ugdant jaunosios kartos patriotiškumą ir tautišku­mą. Tai ir videofilmai, išvy­kos bei ekskursijos, bendradarbiavimas su įvai­riomis…

Tradicinė šventė

Kaip ir kasmet, Šilalės švietimo pagalbos tarnyba ir Šilalės rajono logopedų bei specialiųjų pedagogų metodinis būrelis surengė vaikams šventę-konkursą „Šventas Velykas prisiminus...“ Joje dalyvavo ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo įstaigų mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių. Šilalės suaugusiųjų mokyk­los lavinamųjų klasių moki­niai paruošė eiliuotą insce­ni­zaciją „Spalvoti pieštukai“, šventės dalyvius sveikino Ši­la­lės Dariaus ir Girėno progimnazijos pradinių klasių an­samblis „Linksmosios natelės“.…

Į sėkmę – kartu

Dvejus metus Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazija dalyvavo projekte „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai!” Jo tikslas – gerinti ugdymo procesą, įtraukiant mokinių tėvus. Projekto pradžioje vyko mokytojų diskusija „Mo­kyk­los bendruomenės tarpusavio san­tykių realybė ir siekiamybė“, kurios metu peda­gogai išsakė savo nuomonę šia te­ma bei sukūrė gimnazijos ir tėvų bendravi­mo pokyčių pla­ną. Ieškant bū­dų, kaip tėvus aktyviau įtraukti į gimnazijos bend­ruomenę, suorganizuotas…

Lietuvos jaunųjų maltiečių sąskrydis Kvėdarnoje

Balandžio 27–28 d., per Atvelykį, Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijoje šurmuliavo 23-iasis Lietuvos jaunųjų maltiečių sąskrydis, kurio šūkis buvo „Rankos, saugančios istoriją“. Į mūsų mokyklą susirinko net 86 jaunieji maltiečiai bei jų vadovai. Atidarymo šventėje dalyva­vo Maltos ordino pagalbos tarnybos organizacinės plėt­ros vadovas Edvinas Re­gels­kis, jaunųjų maltiečių vado­vė Neringa Sukauskaitė, Šila­lės rajono valdžios atstovai, Kvėdarnos parapijos klebonas kun. Edgaras Petkevičius, Ši­lalės…

Tarptautinio projekto užbaigtuvės

Dvejus metus trukęs „Erasmus+“ projektas, suvienijęs penkių šalių ir kultūrų ats­tovus, baigėsi. Finalinio renginio akordai nuaidėjo Kaltinėnų kultūros centre, kur po oficialiosios dalies svečiai ir šeimininkai linksminosi žemaitiškai. Kaltinėnų Aleksandro Stul­ginskio gimnazijos mokiniai su anglų kalbos mokytoja Lai­ma Šalkauskiene nuo 2017 m. vykdė „Erasmus+“ projektą. Jo metu gimnazistai vyko į užsienio šalis, bendradarbiavo su bendraamžiais. Šįkart vaikų akiratyje – vyraujantys…

Kūrybinės dirbtuvės vaikams

Prie Šilalės kultūros centro Didžiąją savaitę vyko kū­rybinės dirbtuvės vaikams. Velykinių kiškučių spalvinimo, tradicinio kiaušinių skutinėjimo ir marginimo vašku užsiėmimuose, margučių ridenimo varžytuvėse dalyvavo per šimtą vaikų. Nuspalvintais kiškučiais ir išmargintais kiaušiniais papuošė­me kultūros cent­ro pievelę. Dėkojame visiems, prisidėju­siems organizuojant kūrybines dirbtuves, taip pat margu­čių mar­gintojoms Bi­rutei Over­­lin­gienei ir Kleopai Kėb­lie­nei. Laukiame visų „Mažosiose vaikų velykėlėse“ Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio…

Baigiamasis susitikimas

Grupė Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos mokinių bei mokytojų dalyvavo penkias dienas trukusiame baigiamajame „Erasmus+“ projekto „Waking up in Baro­que“ susitikime Čekijoje, Neratovico mokykloje. Bendravome su kitų šalių atstovais – čekais, vokiečiais, italais, susipažinome su Neratovico mokykla, projekto dalyviai pristatė savo šalies Baroko epochos skulptorius bei jų me­no kūrinius. Aplankėme Kukso ligoninę, kurią XVIII amžiaus pradžioje įkūrė grafas Františekas Antoninas Špor­kas.…

Vėl tarp stipriausių!

Šiaulių Dainų progimnazijoje vyko Lietuvos VEX IQ robotų čempionatas. Jame dalyvavo komandos iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Švenčionių, Švenčionėlių, Molėtų ir Šilalės. Kvėdarnos Ka­zimiero Jau­niaus gimnazijai atstovavo „Light speed“ (Danielius Ru­­dys ir Erikas Žvirblis) bei „Kings“ (Ka­ro­lis Grikšas ir Ąžuo­las Šiaud­vy­tis). „Next Level“ rungtyje abi ko­mandos užtikrintai nukeliavo iki ket­virtfinalio. Po atkaklių varžybų „Kings“ komanda kovoje dėl trečiosios vietos įveikė…

Pirmieji pasirodymai

Dramos studija-mokyklėlė „Teatro raiška“ jau skaičiuoja antruosius savo veiklos metus. Vaikai čia mokosi ugdymo, saviraiškos teatru. Šiais mokslo metais studijos ug­dy­ti­niai (mažųjų grupė) pradė­jo savo kelionę į „didžiąją“ sceną premjeriniu spektakliuku pagal G. Mičiūnienės pje­sę „Atvirkštukų pamoka“. Pirmąjį pa­sirodymą, kuris buvo skirtas tarptautinei teatro dienai paminėti, stebėjo Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos pirmokai. Vėliau jaunieji scenos mylėtojai svečiavosi Šilalės lopšelyje-darželyje…
Prenumeruoti šį RSS naujienų kanalą