„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Lietuvos ir Moldovos istoriją vienija ne tik bendri viduramžių mūšiai

1374-aisiais kunigaikščio Gedimino anūkas, Podolės val­­dytojas Jurgis Karijotaitis buvo išrinktas Moldovos val­dovu. Deja, trumpam, nes tais pačiais metais dėl šio ti­tulo varžęsi moldavų didikai jį nunuodijo. Po pusės amžiaus į Moldovos sostą pateko kita lietuvė – ku­nigaikščio Kęstučio dukra Rimgailė. Ji 1419 m. tapo Moldovos karaliaus Aleksando Gero­jo žmona. Ši santuoka įvyko gry­nai dėl politinių sumetimų, nes Aleksandras Gerasis tai…
 • Skiltis: Aktualijos
 • Perskaitė: 52 kartai
 • Atnaujinta Pirmadienis, 30 lapkričio -0001 01:41

Rusijos kariai žiaurumu pasižymi ne pirmą kartą

„Klystate, jeigu manote, kad Rusijos karių žiaurumai atsiskleidė Ukrainos Bučoje – jie tai pademonstravo dar 1992-aisiais Moldovoje, bet apie tai pasaulis nežino“, – teigia Ki­šiniovo žurnalistas bei rašytojas Vlad Greku. Buvęs tų kruvinų įvykių epi­cent­re V. Greku tvirtina, jog Maskva tada specialiai iš kelių Sibiro kalėjimų išleido nuteistuosius, kad jie padėtų Pad­niestrei „sukilti“ ir atsiskirti nuo Moldovos. Į Padniestrę ėmė…
 • Skiltis: Aktualijos
 • Perskaitė: 43 kartai
 • Atnaujinta Pirmadienis, 30 lapkričio -0001 01:41

Kelionė į darbą autobusu – misija (ne)įmanoma?

Praėjusių metų pradžioje keturių apskrities savivaldybių įsteigtos viešosios įstaigos „Žaliasis regionas“ veikla pamažu įsibėgėja – pirmieji rezultatai turėtų paaiškėti rudenį. Viešojo transporto sistemą bandantys reformuoti specialistai neslepia, jog pokyčius sunkiausia gali būti pasiekti būtent Šilalėje, kur savivaldybė neskiria dėmesio gyventojų susisiekimui. Daiva BARTKIENĖ Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr. 44
 • Skiltis: Aktualijos
 • Perskaitė: 44 kartai
 • Atnaujinta Pirmadienis, 30 lapkričio -0001 01:41

Pigios dujos šalį atvedė iki tragedijos

Lietuvos vyriausybei nusprendus visiškai atsisakyti rusiškų dujų ir naf­tos, pasigirdo balsų, jog neva darome klaidą, nes turėsime pirkti iš kitur brangesnį kurą ir žmonių piniginės suplonės. Taip, dujos ir degalai bus brangesni, tačiau laikinai, nes kainos yra pakilusios visoje Europos Są­jun­goje. O diskusijoje dėl rusiško kuro svarbiausia yra Lietuvos, kaip vals­tybės, savarankiškumas, nes Kremlius savo planų iš naujo uždėti oku­pa­cinį…
 • Skiltis: Aktualijos
 • Perskaitė: 48 kartai
 • Atnaujinta Penktadienis, 10 birželio 2022 08:21

Maskoliams pragarą žada net kaimų gynėjai

Nenorėdamas provokuoti vyrų, budinčių prie barikados, įrengtos prie įvažiavimo į Čolgini kaimelį, sustojau už pusšimčio metrų. Ne­pai­sant to, dar neišlipus iš mašinos, prie manęs ėmė artintis du gynėjai. Paaiškinimo, jog esu žurnalistas ir vykstu į Lvivą bei planuo­ju nu­si­gauti iki Kyjivo, siekdamas aprašyti uk­rai­nie­čių kovą su agresoriumi, neužteko: pri­va­­lė­jau parodyti dokumentus bei žurnalisto pa­­žy­mė­jimą, kuriuos apžiūrėję, vyrai tapo drau­giš­kes­ni ir…
 • Skiltis: Aktualijos
 • Perskaitė: 61 kartai
 • Atnaujinta Trečiadienis, 08 birželio 2022 16:05

Vaikų dienos šventė Ukrainoje ne visiems buvo linksma

Lietuvoje ir Tarptautinė vaikų gynimo diena, ir Tėvo die­na švenčiamos smagiai. Rusijos agresiją patiriančioje Uk­rai­noje šią dieną daugybei vaikų teko praleisti be tėčių, nes jie kariauja, budi apkasuose ar blokpostuose, gydosi su­žeidimus ligoninėse arba jų jau nebėra. Birželio 4-ąją minėjome Tarptautinę vaikų, nukentėjusių nuo agresijos, dieną. Jai ir skiriamas šis rašinys. Daliai vaikų ši diena buvo liūdesio ir ašarų, o…
 • Skiltis: Aktualijos
 • Perskaitė: 56 kartai
 • Atnaujinta Pirmadienis, 30 lapkričio -0001 01:41

Moldovos romų sostinė palaiko Rusiją, o ne Ukrainą

Būnant karo Ukrainoje stebėtoju, rašyti apie Moldovos romus lyg ir netiktų, nes jie neturi jokių tiesioginių sąsajų su karu. Tačiau neplanuotai nuvykus į sostine vadinamą Sorokų miestą ir savo kai­liu pajutus romų neapykantą Ukrainai, Europos Sąjungai ir NATO, ir net Lietuvai, tapo aišku, kad šios temos nutylėti negalima. Vietos romų požiūris į karą yra akivaizdus įrodymas, kad Kremliaus skleidžiama propaganda…
 • Skiltis: Aktualijos
 • Perskaitė: 77 kartai
 • Atnaujinta Pirmadienis, 30 lapkričio -0001 01:41

Kodėl šilališkiai taip nekenčia medžių?

Ir nors atrodytų, jog lietuviams medis nuo seno buvo šventas, vis dažniau fiksuojami faktai, kai žmonės tiesiog be jokio gailesčio juos naikina. Paradoksas: kai didmiesčių gyventojai protestuoja kone dėl kiekvieno, kartais ir visai paliegusio medelio, šilališkiai „kovoja“ su tais, kurie jokio pavojaus niekam nekelia. Žydrūnė JANKAUSKIENĖ Algimanto AMBROZOS nuotr. Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr. 42
 • Skiltis: Aktualijos
 • Perskaitė: 51 kartai
 • Atnaujinta Pirmadienis, 30 lapkričio -0001 01:41

Miesteliai paliekami be pašto skyrių

Lietuvos pašto planuojamos pertvarkos ne­aplenks ir Šilalės rajono – ketinama naikinti paskutinius iki šiol dar veikusius pašto skyrius Kaltinėnuose, Kvėdarnoje ir Laukuvoje. Tie­sa, oficialios informacijos Lietuvos paštas kol kas nepateikia, nors jo atstovai ir ramina, kad, įvy­kus pertvarkai, neva niekas nepasikeis, gy­ven­tojus aptarnaus mobilieji laiškininkai. Angelė BARTAŠEVIČIENĖ Algimanto AMBROZOS nuotr. Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr. 42
 • Skiltis: Aktualijos
 • Perskaitė: 50 kartai
 • Atnaujinta Penktadienis, 03 birželio 2022 08:21

Keliauti į Padniestrę pavojinga, tačiau ten gyventi – dar pavojingiau

Kuris lietuvis nenorėtų už va­žia­vimą miesto autobusu ar trolei­bu­­su mokėti 10 eurocentų, o už du­jas ir elektrą – dvidešimt kar­tų pi­giau, nei dabar moka? Tuo dabar džiaugiasi Maskvos įkur­tos, bet nie­kieno ne­pri­pažintos Pad­niest­rės Mol­dovos respublikos (PMR) gy­ven­tojai. Tokios že­mos paslaugų bei viešojo transporto kainos čia yra įma­nomos todėl, kad Mask­va specialiai PMR parduoda dujas kelioli­ka kartų pigiau, nei kad Mol­dovai…
 • Skiltis: Aktualijos
 • Perskaitė: 116 kartai
 • Atnaujinta Pirmadienis, 30 lapkričio -0001 01:41