Kompensacijų kreiptis gali tik dirbusių pensininkų artimieji

„Sodra“ atkreipia dėmesį, jog dirbusių pensininkų, ku­riems dėl draudžiamųjų pajamų turėjimo ekonominės krizės metu (nuo 2010 m. sausio 1 d.) buvo sumažinta so­cialinio draudimo senatvės pensija ar valstybinė pen­sija, turto paveldėtojai turi teisę kreiptis į „Sodrą“ dėl su­mažintos šių pensijų dalies kompensavimo.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos inform.

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.87.