Donorystės prasmė – dovanota gyvybė

Donorystė – neatsiejama modernios medicinos dalis, leidžianti iš­gel­bėti tūkstančius gyvybių kasmet visame pasaulyje: vieno donoro organai gali padėti išgyventi net keliems transplantacijos laukiantiems pa­cientams. Tačiau kilnus apsisprendimas dovanoti gyvybę kitam reikalauja ne tik fizinio, bet ir emocinio pasiruošimo, todėl būtina skatinti visuomenės sąmoningumą bei diskusijas šia tema. Apie tai šiandien ir kalbamės su mūsų kraštiete gydytoja anesteziologe-reanimatologe Dia­na Palepšaitiene. Gydytoja…

Prie stipresnės mūsų demokratijos kūrimo prisideda ir iš Šilalės kilusi diplomatė

Rūta Beinoriūtė – jauna, žavi diplomatė, kuriai gimto­ji Ši­lalė ir su šeima susiję prisiminimai visuomet išliks ypa­tin­gi. Gimusi ir užaugusi mažame Lietuvos miestelyje, Rūta nuo pat mažens domėjosi pasaulio įvykiais ir svajojo apie tarptautinę karjerą. Šiandien ji sėkmingai darbuojasi dip­lo­matinėje tarnyboje Jungtinėse Amerikos Valstijose, o kiek­­viena kelionė į Lietuvą jai yra ne tik proga aplankyti gim­­tinę, bet ir prisi­minti savo…

Likimas dovanojo laimės su kaupu

Trečiadienį laukuviškiai su 90-uoju gimtadieniu sveikins ne vieną mo­kinių kartą skaičiuoti mokiusį ma­tematikos mokytoją Steponą Jo­kubauską. Sunku būtų rasti kitą to­kio amžiaus žmogų, kuris taip džiaug­tųsi gyvenimu – savo šeima, vaikais, profesija, gyvenamosios vietos pasirinkimu, ir taip domėtųsi vis­kuo, kas vyksta Lietuvoje bei pasaulyje. Nors pedagogo darbas niekada nebuvo lengvas, Steponas tikina, jog svarbiausia pačiam my­lėti dėstomą dalyką ir norėti…

Laimė būti kartu, kai gera dviese...

Graži sukaktis pasibeldė į Stefos ir Antano Ežerskių namus – jie švenčia Deimantines vestu­ves. Šešiasdešimt metų atiduota vienas kitam, šeimai, namams, tad ir šiandien galima justi, jog pagarba, meilė, atsidavimas ne tik niekur nedingo, bet su metais tapo tik stipresni, nes buvo branginami bei puoselėjami. Antanas pasakoja gimęs ir užaugęs Šeručių kaime. Savo gimtinėje gyvena ir dabar, tačiau, anot Antano,…

Pagerbs mūsų kraštietį generolą

Vyčio paramos fondas pradeda rinkti lėšas generolo Prano Liatuko įamžinimui – Vilniaus savivaldybė ant Lukiškių kalėjimo pastato sienos leido įrengti atminimo lentą šiame kalėjime 1945 m. nužudytam Lietuvos kariuomenės vadui. Bermonto gaujų nugalėtojui P. Liatukui atminti ketinama įrengti metalinę atminimo lentą su nuotrauka ir užrašu. Tačiau finansavimo jos pagaminimui bei įrengimui prašoma iš visuomenės. Fondo vicepirmininko Viliaus Kavaliausko skaičiavimais, tai…

Kad išsaugotume istoriją

„Šilalės artojuje“ pasirodžius publi­kacijai „Pamiršo svarbiausią valstybingumo simbolį“ (kovo 8 d., Nr. 18), kur svarstoma, jog, „atrodo, prieš 100 metų žmonės bu­vo la­biau patriotiški ir labiau rūpinosi valstybingumo įtvir­tinimu nei dabartinėje nepriklausomoje Lietuvoje“, su­laukėme ne­abe­jingų skaitytojų reakcijos. Publikaciją inicijavo kvėdarniš­kiai, kreipęsi į redakciją dėl visiškai pamiršto, apleisto ir nyks­tančio pamink­lo Vytautui Di­džiajam Kvė­dar­nos miestelio cent­re, pastatyto prieš 94-erius metus. Pasak…

Drąsus Lietuvos sprendimas

Tai buvo iš tiesų drąsu: beveik 100 kartų gyventojų skai­čiumi, jau nekalbant apie plotą, didesnei Sovietų sąjungai buvo mestas iššūkis. Kaip jūs drįstate, mes jus, liliputus, gi sumaigysime! Įveikėme fašizmą, sulaužysime ir lietu­viškuosius nacionalistus! – šaukė iš M. Gorbačiovo Krem­liaus. Bet istorinis vėlyvas Kovo 11-osios vakaras vis dėl­to atėjo... Po Panoramos, kur tradiciškai skaičiau dienos komentarą, su lengvu nerimu laukiau…

Istorija išgelbėta neabejingų žmonių dėka

Pernai Laukuva skambėjo plačiau nei įprastai – stengtasi kuo skubiau išgelbėti namą, kuriame kažkada gy­veno Šilalės garbės pilietė, tremtinė, gydytoja, disidentė, rašytoja Dalia Grinkevičiūtė. Jos idėjinė bendražygė, mokytoja Aldona Šulskytė taip pat rinko duomenis, ano meto atsiminimus. Žydrūnė MILAŠĖ AUTORĖS nuotr. Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr. 6

Ko išmokome Sausio 13–ąją?

Sausio 13-ąją žmonės prisimena ir širdy nešioja vis kitaip. Tai reiškia, kad kiekvienas šią datą suvokia kaip asmeninį lūžį, nes jis palietė jų gy­venimo būdą, vaikų ir valstybės – mūsų Tėvynės – ateitį. Žinau, skam­būs tekstai čia netinka, bet laikotarpis nuo Kovo 11-osios iki Sausio 13-osios tarsi apvalė Lietuvą, prafiltravo, išgrynino, kas Tėvynę myli arba bent yra jai lojalus, o…
Prenumeruoti šį RSS naujienų kanalą