Vienintelė rajone šimtukininkė baigė miesto gimnaziją

Ankstesniais mokslo metais, pasibaigus egzaminų sesijai, šimtukininkų turėdavo kone kiekviena rajono gimnazija, tačiau šiemet tokiu išskirtiniu įvertinimu gali didžiuotis vienintelė Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos dvyliktokė, net iš dviejų egzaminų surinkusi po 100 balų. Žydrūnė MILAŠĖ Algimanto AMBROZOS nuotr. – Kaltinėnų gimnazistų išleistuvių akimirkos Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr. 52

Apdovanoti gabiausi jaunieji menininkai ir muzikantai

Šilalės meno mokykla jau antrus metus surengė šventę gabiausiems savo mokiniams – „Meno perliukų“ nominacijas šiemet pelnė 14 moks­leivių, dar 46 įteiktos padėkos. „Kasmet gausus būrys mūsų auklėtinių pelno įvertinimus­ respublikiniuose, tarptautiniuose konkursuose – tokio ly­gio renginiuose nominacijas pelnę mokiniai ne tik tampa ugdymo įstaigos perliukais, bet ir garsina Šilalės vardą“, – sakė Meno mokyklos direktorius Arūnas Goštautas. Pasak jo,…

Jaunieji maltiečiai – Vokietijoje

Gegužės 17–20 d. mes, Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos jauno­sios maltietės Rugilė, Lukrecija ir Gabija, drauge su kitais jaunuoliais iš įvai­rių Lietuvos vietovių dalyvavome Hamburgo maltiečių organizuotame jau­nųjų maltiečių savaitgalio susitikime „PFINGSTLAGER2024”. Tai buvo tarp­tautinė stovykla. Jos metu netrūko įtraukiančios veiklos: veikė meninės dirbtuvės, užsiėmimai grupėse, komandą formuojančios užduotys, judrūs žaidimai, dvasinės veiklos, laužas jurtoje su tradicinėmis dainomis ir giesmėmis. Dalyvavimas…

Abiturientai vis mieliau renkasi technologijas

Šiandien rajono ugdymo įstaigose skam­ba Paskutinis skambutis abiturien­tams, o kitą savaitę, birželio 5-ąją, jau startuos ir pagrindinė brandos egzaminų sesija. Šiais metais Šilalės rajono bend­rojo ugdymo mokyklas baigia 257 dvyliktokai, bet ar visiems bus leista laikyti pasirinktus brandos egzaminus, pa­aiškės birželio 4 d., pasibaigus ugdymo procesui. Žydrūnė MILAŠĖ Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr. 40

Įspūdinga diena Prezidentūroje

Išvyka į Lietuvos mokyklų pradinių klasių šachmatų čempionatą Lietuvos Respublikos Prezidento taurei laimėti buvo įspūdinga ir nepakartojama Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos ketvirtos klasės mokiniams. Turnyras vyko Prezidento rūmuose, suteikdamas renginiui ypatingą iškilmingumą. Atrankiniuose turnyruose šiemet dalyvavo daugiau nei tūkstantis mokinių iš visos Lietuvos mokyklų. Į finalinį turnyrą buvo pakviestos 25 geriausiai at­rankoje pasirodžiusios pra­dinių klasių komandos. Šachmatų lentos bu­vo išdėstytos…

Technologijų olimpiadoje – antra

Dar kovo mėnesį Kaltinėnuose vykusioje rajono mokinių technologijų olimpiadoje „Kūrybos virusas” Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos 8 klasės mokinė Deimantė Petrošiūtė iškovojo pirmąją vietą ir pateko į respublikinę technologijų olimpiadą tekstilės srityje. Konkurso tikslas – lavinti vaizduotę, išradingumą, kūrybą ir išbandyti kuo įvairesnes darbo technikas. Lietuvos mokinių technologijų olimpiada „Kūrybos virusas” vyko Vilniuje, verslo ir svetingumo profesinės karjeros centre. Deimantė…

„Žemaitėlė tu mana“

Žemaitijos savivaldybės 2024-uosius paskelbė žemai­tiško rašto me­tais. Taip siekia­ma saugoti regiono tautinį tapatumą. Nors oficialiai že­maičių kalba nėra pripažįstama, kalbininkai tikina, kad ji turi visus sa­varankiškai kalbai būdingus požymius. Žemaičių kalbos rašybą mes galime demonstruoti meno kūriniuose. Nepaprastai didelis sujudimas yra literatūroje, leidžiama daug knygų. Antrą gegužės savaitę dalis Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos pradinio ugdymo trečios klasės mokinių vy­ko į…

Europos savaitė gimnazijoje

Jau penktus metus Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazija dalyvauja projekte „Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės“. Moksleiviai no­riai įsitraukė į veiklas, susijusias su Europos Sąjunga bei jos veda­ma politika. Nusprendėme Europos dieną ir Lietuvos įstojimo į ES dvi­de­šimtmetį paminėti veiklomis, kurios vyktų visą savaitę bei apimtų tiek gimnazijos, tiek miestelio bendruomenę. Jaunieji MEPA ambasadoriai nutarė savaitę pradėti Europos laimės ratu. Gimnazijos bend­ruomenė…

Dalijomės „Laimės receptais“

Įgyvendinant Nordplus projektą „Recipe for Happiness“, Kuldygos vi­durinėje mokykloje (Latvija) vyko antrasis dvišalis mokinių mobilumo susitikimas su partneriais, kuriame dalyvavo ir Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos mokinių bei mokytojų komanda. Pirmiausia dalyvių laukė 13 kilomet­rų žygis, kurio metu aplankytas Riežu­pės gamtos parkas, jame glūdintys smėlio urvai, o aktyvi savaitė prasidėjo vizitu į renovuotą, modernią, dar dažais tebekvepiančią mokyklą, kurioje vyko grupinės…

Svarios pergalės konkursuose

Palangos Vlado Jurgučio progimnazijoje vyko 9-asis Lie­tuvos 9–10 klasių mokinių anglų kalbos kon­kur­sas, ku­riame, lydima anglų kalbos mokytojos Daivos Eisi­man­tienės, dalyvavo ir Šilalės Simono Gau­­dėšiaus gimnazijos II a klasės mo­ki­nė Guoda Baldauskaitė. Konkurse mokiniai, peržiū­rėję audiovizuali­nę medžia­gą apie dirbtinį intelektą, kū­rė blogo įrašą (angl. – blog post), pasitelkę kūrybiškumo, gebėjimo bendradarbiauti kompetencijas, turėjo rasti juos vienijančią sritį ir apie tai…
Prenumeruoti šį RSS naujienų kanalą