Galimybių kraštas studentus vilioja vasaros nuotykiui

Daugiau nei 50 metų vykdoma programa „Work and Tra­vel USA“ – galimybė studentams iš arti pažinti Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) kultūrą, įgyti naujų draugų bei pasisemti įspūdžių. Daugiau nei 100 tūkstančių dalyvių kasmet išvyksta į šį galimybių kraštą užsidirbti, pakeliauti. Kristijonas Dilins­kis, atidėjęs karjerą ir moks­lus Vilniaus Gedimino technikos universitete, pa­si­ryžo leistis šiais „amerikietiškais kalneliais”. – Kaip kilo idėja dalyvauti…

Kariuomenė ugdo motyvuotas asmenybes

Lietuvos kariuomenės pagrindas – gerai parengti kariai, pasiryžę siekti tikslo ir nepasiduoti, užklupus negandoms. Puikus to pavyzdys yra Vakaris Vaitulionis – savanoris karys, baigęs privalomąją tarnybą Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų batalione. Nors tarnybos metu iššūkių netrūko, o karantinas suvaržė šauktinių laisvę, vaikinas suprato, jog atiduoti kamufliažinę uniformą dar ne laikas. Pasirodo, karinė uniforma Va­kario akyse šmėžavo nuo vaikystės, mat giminėje…

Vietovės, kurias verta aplankyti Žemaitijoje

Kol dar negrįžome į biurus, įstaigas ar mokyklas ir turime šiek tiek atostogų laiko, „Keliauk Lietuvoje“ siūlo pažinti Žemaitiją. Galbūt kam nors tai bus naujos, unikalios ir dar neatrastos vietovės, o gal yra tokių, kurie nuspręs į jas sugrįžti dar kartą bei pažvelgti naujomis akimis. Greta GAILEVIČIŪTĖ „Šilalės artojo“ praktikantė, Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto žurnalistikos II kurso studentė Tęsinį skaitykite…

Jauną menininkę fotografija išlaisvina iš kasdienybės pančių

Iš Šilalės kilusi fotografė Evelina Audinytė, sa­vo kūri­niais siekianti prisiliesti prie kiek­vienos vienišos ar sa­vy­je pasiklydusios as­menybės, įsi­ti­kinusi: „Fotografija išlais­vina iš kasdienybės pan­čių, kurie tvirtai mus laiko bai­­mėje“. Jos manymu, nuotraukomis galima papa­sakoti daug daugiau, nei žodžiais, o pavir­šu­tiniški kadrai tėra nublu­kinta ir nuobo­di apgaulė, kurią siūlo dauguma kūrėjų. Nors Eve­linos kūriniais daugiausiai gali­ma gro­žėtis socialiniuo­se tinkluose, rug­pjū­čio 12–13 d.…

Su mokykla atsisveikino Šilalės abiturientai

Liepos 21-ąją Šilalėje trumpam sustojo eismas: nuo Simono Gaudėšiaus gimnazijos iki Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios žygiavo mokinių, mokytojų ir juos lydinčių šokėjų bei muzikantų kolona.Šiemet su šia mokykla atsisveikino 89 abiturientai, tarp kurių buvo trys, brandos egzaminuose surinkę po 100 balų. Šimtukininkai Emilija Marozaitė bei Juozas Griušys tapo ir „Šilalės artojo“ pagalbininkais: padėjo nustatyti laikraščio antrojo pusmečio prenumeratos laimėtojus. O…

Paršežeryje – tarptautinė jaunimo stovykla

Liepos 18 d. prie Paršežerio atidaryta jau aštuntoji tarptautinė etno­kultūrinė jaunimo stovykla, kur sto­vyk­lautojai prasmingai laiką leido pen­kias dienas – šįvakar nuskambės jos uždarymo akordai. Šilalės kultūros centro direktorės Irminos Kėblienės teigimu, stovykla skirta Žemaičių kalbos, Europos ir Lietuvos jaunimo bei savanorystės metams paminėti. „Stovykloje dalyvauja 140 etninės kultūros puoselėtojų, tarp kurių yra ir būrys ukrainiečių, bei per 40 savanorių,…

Menininkės kūrinys papuošė miestą

Gimtinę paliekančius vaikus dažniausiai palydime su lūkesčiu, kad jie kada nors sugrįš. Tad visada smagu, kai subrendę ir nemažai pasiekę bei žinomi kraštiečiai atveža naujos patirties, naujų įgūdžių, grįžta su idė­jomis, kaip gimtąjį miestą padaryti gražesnį. Viena tokių – po pasaulį keliaujanti menininkė Aušrinė Pudževytė, užsimojusi spalvingomis fres­komis pagyvinti Šilalės veidą. Aptikta pačiame darbų įkarštyje, mer­gina piešė freską ant aptrupėjusios…

Čia prasideda istorijos

Šilalės viešojoje bibliotekoje Dariaus ir Girėno progimnazijos aštuntokai atidarė fotoistorijų parodą „Čia prasi­deda istorijos“. Mokinių nuotraukos priverčia lankytojus susimąstyti apie artimuosius, pažįstamus ar net nežinomus žmones. Dažnai nepagalvojame, ką ap­linkiniai iš tikro mums reiškia ir kaip dėl mūsų stengiasi, neretai jie yra vieniši ir negauna tiek meilės, kiek derėtų... Padėka organizacijai „Meno Avilys“, kuri organizuoja šį pro­jektą, bei kūrėjoms Aistei…

Abiturientai atsisveikina su mokykla

Šiomis dienomis daugelyje mokyklų vyksta Paskutinio skambučio šventė. Kai kur ji jau nušurmuliavo, kai kur jos dar laukiama, bet ugdymo įstaigų vadovai įsitikinę – visi 279 rajono abiturientai kelia sparnus naujam gyvenimui. Žydrūnė JANKAUSKIENĖ Algimanto AMBROZOS nuotr. Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr. 40

Šilališkės triumfas

Zarasų profesinėje mokykloje vyko Lietuvos mokinių technologijų olimpiada, kurioje parodyti savo gebėjimus susirinko mokiniai iš visos Lietuvos. Kiekvienas dalyvis pristatė namuose atliktą užduotį, o per skirtas 4 valandas turėjo pagaminti darbą pagal pateiktą temą. Olimpiadoje dalyvavo 116 mo­kinių. Aštuntokė Guoda Bal­dauskaitė iš Šilalės Dariaus ir Gi­rėno progimnazijos (mokyt. Dan­guolė Mikutavičienė) su dar­bu „Mergina saulėgrąžų lauke“ užėmė pirmąją vietą savo amžiaus…
Prenumeruoti šį RSS naujienų kanalą