„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

COVID-19 paveiktiems ūkiams ir nedidelėms įmonėms – išimtinė laikina parama

Nuo Lietuvą užklupusios koronaviruso pandemijos nu­kentėjo ir ūkininkai, ir labai mažos bei mažos įmonės. Būtent jiems skirta išimtinė laikina parama pagal naują Lie­tuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) priemonę. Iš viso planuojama paremti apie 1,9 tūkst. pa­raiškų. Jas galima teikti iki lapkričio 20 d. KPP papildyta nauja priemone Reaguojant į COVID-19 protrūkį, Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos įgy­vendinimo…

Melioracija – vienas iš valstybės prioritetų

Melioracija – viena aktualiausių temų mūsų šalies žem­dirbiams. Pagrindinė žemės ūkio gamyba vyksta melioruotoje žemėje ir jos efektyvumą lemia sureguliuotas dir­vos vandens režimas – drenažas. Bendras sausinamas žemės plotas Lietuvoje siekia apie 3 mln. hektarų. Melio­ruotose žemėse įrengta 63 tūkst. km įvairios paskirties griovių, per 1,6 mln. km drenažo linijų, 68,14 tūkst. hid­rotechnikos statinių, 736,2 tūkst. drenažo įrenginių, 88 sausinimo…

Miškus reikia ne tik sodinti, bet ir prižiūrėti

Nenašias, sunkiai įdirbamas žemes turintys ūkininkai, pasinaudoję parama, gali jas apželdinti mišku. Antrojo etapo paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miš­ko veisimas“ priimamos iki lapkričio 16 d. Iš viso šiam laikotarpiui skirta 9 283 964 eurai. Kaip ir anksčiau, pa­raiškos teikiamos tik elektroniniu būdu, naudojantis…

Iš Pietų Amerikos aukštikalnių kilusios alpakos pritapo Gūbriuose

Dažnai sakoma: jei devyni amatai – dešimtas badas. Ta­čiau Traksėdžio seniūnijoje, pačiame Gūb­rių kai­mo pa­kraš­tyje gyvenantys bei ūki­nin­­kau­jan­tys Adolfina ir Stanis­lovas Neimantai tam ka­te­goriškai prieštarauja. Že­mės jiedu turi ne tiek ir daug – apie 20 hektarų, dalį paskyrė pievoms bei ganykloms, nes iki šiol vis dar laiko keturias karves, pieną parduoda supirkėjams. Sė­ja žiemkenčių ir vasarojaus. Grū­dų neparduoda, nes juos…

Kaip spręsti ūkininkų ir vilkų konfliktus

Rugsėjo mėnesį baigėsi paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Prevencinių priemonių taikymas prieš vilkų ūkiniams gyvūnams daromą žalą“ teikimas. Tai – nauja KPP veiklos sritis, paraiškos šiemet renkamos antrą kartą. Vis tik norinčiųjų pasinaudoti parama netrūksta – preliminariais duomenimis, pateiktos 82 paraiškos. Gamtos apsaugos asociacijos (GAA) „Baltijos vilkas“ tarybos pirmininkas…

Verta investuoti į biologinę saugą

Ūkinių gyvūnų augintojai vėl kviečiami teikti paraiškas ir gauti paramą ūkių biologinei saugai sustiprinti. Afrikinis kiaulių maras – užkrečiama virusinė naminių bei lau­kinių kiaulių ir šernų liga. Lietuvoje ji plinta gana spar­čiai. Nors žmonėms ši liga nepavojinga, bet, nesilai­kant saugumo reikalavimų, gresia pavojus, kad per mėsą, krau­ją, vidaus organus virusas išplis už ligos židinio ri­bų. Investuos į dezinfekavimo įrangą ir…

Parama smulkiuosius ūkininkus įkvepia bendradarbiauti

Nuo spalio 5 d. smulkieji ūkio subjektai visą mėnesį gali teik­­ti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama smulkių ūkio sub­jektų bend­radarbiavimui“. Šia priemone ne kartą pasinaudojusi vers­li­nin­kė Inga Kil­čiauskienė teigė, kad be paramos jos ir vyro Audriaus vers­lai tikrai būtų ne tokie, kokie yra šiandien. Plėtrą diktavo poreikiai I. Kilčiauskienė pasakojo, jog…

„Tele2“ savitarna: nuo paslaugų valdymo ir sutarčių pratęsimo iki asmeninių pasiūlymų

Klientų patogumui „Tele2“ kviečia išbandyti savitarnos svetainę, kurioje lengvai ir greitai galėsite pasitikrinti savo duomenis ir sąskaitas, patogiai keisti mokėjimo planus bei pasirinkti kitas norimas paslaugas. Savitarną privatiems ir verslo klientams rasite http://mano.tele2.lt Reikalinga informacija pasiekiama akimirksniu „Tele2“ savitarnos svetainė sukurta, atsižvelgiant į klientų poreikius – čia nereikia laukti, o rasti atsakymus į iškilusius klausimus ar atlikti pakeitimus ypač paprasta.…

Mokyti(s) su parama lengviau

Informacinės visuomenės ir technologijų amžiuje ži­nių bei įgūdžių, įgytų mokykloje ar universitete, vi­sam gyvenimui nepakanka. Norint prisitaikyti, išlikti kon­ku­rencingam besikeičiančiame pasaulyje, reikia nuolat to­bulėti. Svarbu kompleksinės žinios – ne tik teorija, bet ir praktika. Semtis žinių ir gerinti įgūdžius būtina visiems. Ūkininkams, miškininkams bei regionų gyventojams – irgi, nes žemės ūkio sektoriuje technologijos vystosi taip pat grei­tai, kaip ir visuose…

„Varlės“ atidarymo Šilalėje proga – dalis prekių už pusę kainos

Viena populiariausių elektroninės prekybos parduotuvių „Varlė.lt“ sparčiai plečiasi. Rugsėjo 25–26 d. Į naujos parduotuvės atidarymo šventę kviečiami ir Šilalės miesto gy­ventojai bei svečiai. Klientų laukia dovanos ir kitos malonios staigmenos: dalį prekių bus galima įsigyti už pusę kainos ar su didele nuolaida. Pavyzdžiui, naujas 81 cm įstrižainės televizorius „Shivaki“ kainuos tik 99 eurus, atnaujintas kompiuteris – vos 69 Eur, belaidės…

Žemės ūkio ateitis – kooperatinė veikla

Tikriausiai ne veltui teigiama, jog vienybėje – stiprybė. Žemės ūkio kooperatinės bendrovės (ŽŪKB) „Pieno gė­lė“ valdybos pirmininkas Jonas Kuzminskas tvirtino, jog koo­peratyvai – didžiulė jėga, todėl reikia, kad jų Lietuvoje bū­tų dau­giau ir stipresnių. Įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. prog­ramą (KPP), kooperatyvams skiriamas ypatingas dė­me­sys – ne tik specialiai jiems taikomos priemonės, bet ir tam tikros privilegijos. Aibė privalumų…

„Tele2“ pasiūlymai darbui ir mokslams

Rugsėjis – mokslo metų pradžia ir pasi­ruo­šimo nau­jiems darbams laikas. „Tele2“ pa­si­rū­pino patraukliais būtiniausių įrenginių bei interneto planų pasiūlymais. Jais jau dabar ga­lite pasinaudoti ope­ratoriaus salonuose ir in­ternetinėje parduotuvėje www.tele2.lt. „Darbui bei mokslams biure ar namuose svarbiausia tinkami įrankiai. Siekiame klientams pa­siūlyti išmaniuosius įrenginius bei sprendimus, kurie palengvintų užduočių atlikimą ir būtų ko­kybiški bei patrauklūs savo kaina“, – sakė Pet­ras…
Prenumeruoti šį RSS naujienų kanalą