„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Ūkininkams išgyventi padeda milijoninė parama

Nacionalinė mokėjimo agentūra žemdirbiams jau išmokėjo susietąją paramą už 2019 metais laikytus mėsinius galvijus, mėsines avis, pieninių veislių bulius ir pienines ožkas. Šią savaitę mokamos agrarinės aplinkosaugos išmokos. Už praėjusių metų veiklą mūsų rajono ūkininkai iš viso gavo per 19,6 mln. eurų tiesioginės bei susietosios paramos. Daiva BARTKIENĖ Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.21

„Bijotaičių“ dainininkas savo karvutes stebi pro žiūronus

Turbūt nerastume žmogaus, negirdėjusio garsiosios „Bijotaičių“ kape­los, kurios dainos kiekvieną sekmadienį net po keletą kartų skamba tele­vizijos sveikinimų koncertuose. Greičiausiai atpažintume ir visus jos mu­zi­kantus bei dainininkus. Ir tikrai esame pastebėję šalia pagrindinio ka­pelos dainininko stotingą, dažniausiai skrybėlėtą vyrą, galingu balsu dai­ną trau­kiantį Juozą Žalandauską. Pasirodo, jis ne tik puikus dainininkas, bet ir šaunus ūkininkas. Algirdas DAČKEVIČIUS Nuotr. iš pašnekovo…

Atkaklus darbas duoda rezultatų

Birutei Šimutienei iš Deblių gyvenime daug ką teko dirbti. Kažkada ji yra mokiusi pradinukus, o dabar drauge su vyru Kaziu ūkininkauja. Algirdas DAČKEVIČIUS AUTORIAUS nuotr. Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.16

Kai darbas – ne tik pragyvenimo šaltinis, bet ir malonumas

Ūkininko Alvydo Žiogo sodybą Padvarninkų kaime bū­­­tų galima rodyti pavyzdžiu daugeliui gyvenančiųjų kai­me. O ypač tiems, kurie yra ar laiko save ūkininkais. To­kią tvarką prie gyvenamųjų, o ypač prie ūkinių pas­tatų retai kur pamatysi. Privažiavimai ne tik išasfaltuoti, bet net­gi preciziškai nušluoti. Vienintelį trak­torių su padargais lau­ke teko išvysti, mat Alvydas, re­dak­cijos paprašytas, par­važiavo iš lau­kų. Ne veltui pra­ėju­siais metais…

Paukščių migracijos laikotarpiu naminiai paukščiai privalo būti uždaryti

Žemės ūkio ministerija (ŽŪM) ir Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) praneša, kad nuo vasario 4 d. paukščių augintojai privalo naminius paukščius laikyti uždarose patalpose arba lauko aikštelėse, įrengtose taip, kad jie neturėtų tiesioginio kontakto su laukiniais paukščiais. Tuo labiau, kad, kaip informuoja Ventės rago ornitologai, paukščių migracija vis intensyvėja. Gausesni žąsų, gulbių ir ančių pulkai stebimi ne tik Kuršių…

Ūkininkai pamėgo „Šilalės Agro“ rengiamus seminarus

ŽŪB „Šilalės Agro“ tęsia seminarų ciklą įvai­riomis ūki­ninkams naudingomis temo­mis. Praėjusį penktadienį pa­klausyti UAB „VetMar­ket“ (ŽŪB „Šilalės Agro“ yra jų partnerė) lek­­to­­rių paskaitų susirinko kone pilna kon­fe­ren­cijų salė. Aldona BIELICIENĖ Algimanto AMBROZOS nuotr. Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.9

Užsispyrimas ir žinios – sėkmingo ūkininkavimo pagrindas

Važiuojant nuo Kaltinėnų Kražių link, pačiame rajo­no pa­kraštyje įsikūrusi nedidelė Pakarčemio gyven­vie­tė. De­ja, vaizdas, atvirai pasakius, nekoks: nors kone prie kiekvienos trobos gali pamatyti stovint ir ne po vie­ną auto­mobilį, traktorių ar padargus, dauguma jų jau ne­­be­nau­dojami, apžėlę žole, greitai net į metalo laužą ne­be­tiks. Ir tik pavažiavus tolėliau, situacija prašviesėja: iš to­lo ant kalvos švyti nauja sodyba. Prie ūkinio…

Miškui pirkti reikės valstybės leidimo

Nuo naujų metų pasikeitė miško pirki­mo ir pardavimo tvarka. Nuo šiol Na­cio­nalinės žemės tarnybos (NŽT) leidimą gauti reikės ne tik norint parduoti, bet ir perkant mišką. NŽT Šilalės skyriaus vedėjas Romualdas Bukauskas tikina, kad gyventojams naujoji tvarka kliūčių nesudarys, tačiau medienos perdirbimo įmonėms, prekiaujančioms miškais, teks susitaikyti su griežtesne kontrole. Daiva BARTKIENĖ Algimanto AMBROZOS nuotr. Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.3

Aptarti draugijos veiklos rezultatai

Lietuvos ūkininkių draugijos (LŪD) Šilalės skyriaus narės paminėjo draugijos įkūrimo 80-metį. 1940 metais, sovietams okupavus Lietuvą, jos veikla buvo nutraukta ir atkurta tik 1992-aisiais. Jadvyga ROMIENĖ LŪD Šilalės skyriaus pirmininkė Algimanto AMBROZOS nuotr. Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.98

Džiaugsmas dirbti ir užsidirbti

Konkurse „Metų ūkis 2019“ pirmąją vietą rajone šiemet pelnė ūkininkai Biruta ir Algirdas Grabauskai iš Kalniškių I kaimo. Už pažangų ūkininkavimą, aukštus gamybos efektyvumo bei ekologinės pusiausvyros rezultatus Grabauskai apdovanoti ir Lietuvos ūkininkų sąjungos respublikiniame renginyje Kaune bei rajono ūkininkų sąjungos surengtoje šventėje. Šiais metais Grabauskai deklaravo apie 170 hektarų žemės, kurios didžioji dauguma – nuosava. Į tvartus suginta kone…

Uogų, vaisių ir daržovių augintojai turi jungtis

Tokią nuomonę išsakė antradienį rajono savivaldybėje susitikimą surengę Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir žu­vi­nin­kystės programų departamento vyresnioji pata­rė­­ja Al­­ma Vals­kytė, Tauragės administravimo skyriaus ve­dė­­jas Algirdas Paliokas, Žemės ūkio rūmų koopera­ci­­jos ir teisės skyriaus vedėja Aušra Žliobaitė, rūmų or­ganizatorė mūsų rajonui bei Rietavo savivaldybei Bi­­ru­tė Dromantienė. Aptarti šios žemės ūkio veiklos prob­le­mų bei galimybių jas…
Prenumeruoti šį RSS naujienų kanalą