Pareigūnų darbą „koreguoja“ pašalpos ir mėnulio fazės

Sekmadienį minėsime Angelų sargų dieną – policijos profesinę šventę. Apie tai, kuo gyvena ir kaip sekasi įgyvendinti šūkį „Ginti. Saugoti. Padėti“ Šilalės pareigūnams, kalbamės su mūsų rajone dirbančiais Veiklos skyriaus po­li­cijos pa­reigūnais Gintu Vaičikausku, Laura Jonikiene bei Aivaru Andrijausku. Nusikalstamų veikų daugėja, ištyrimas – gerėja Šilalės rajono policijos komisariato Veik­los skyriaus viršininkas G. Vaiči­kaus­kas neslepia – šiemet nusikalstamų veikų fiksuojama…

Baubliuose pristatytas naujas projektas

Rugsėjo 27-ąją Dionizo Poškos Baublių muziejuje vyko renginys, skirtas paminėti Pa­saulinę turizmo dieną. Jo metu pristatytas visiškai naujas projektinis #Walk15 programėlės maršrutas „Baublio gimtinės kultūriniais ta­kais“ – pirmasis Bijotų apy­lin­kėse. Maršrutą galima apeiti, į mobilųjį telefoną parsisiuntus #Walk15 programėlę ir joje susiradus maršrutą „Baublio gimtinės kultūriniais takais“. Tai viena populiariausių, pilna kultūrinių bei istorinių maršrutų programėlė, kuri skatina sveiką gyvenseną…

Mano jaunystės ir mokslo metų prisiminimai

1950-ųjų pavasa­rį sovietų valdžia pradėjo jaunuolių šaukimą į armiją. Šau­kimus gavo ir mano vyresnieji broliai – 1928 ir 1929 m. gimimo Mečius ir Alfonsas. Sunkiai buvo sprendžiama skaudi dilema – eiti pas miško brolius ar į okupacinę kariuomenę. Tuo laiku partizaninis pasipriešinimas jau buvo nusilpęs, išs­ivaduoti be užsienio pagalbos Lietuvai galimybių nebeliko. Pažįstami par­ti­za­nai patarė apsispręsti patiems. Šeimoje nutarėme, kad…

Popiežius paragino padėti potvynio nusiaubtam Pakistanui

Per Viešpaties angelo maldą Akvilos mieste popiežius Pranciškus kreipėsi į tarptautinę bendruomenę ir paragino padėti Pakistanui, kur pražūtingi potvyniai nusinešė daugiau kaip 1000 žmonių gyvybių. Argentinos pontifikas lankydamasis L'Akvilos mieste centrinėje Italijoje, kuris 2009 m. nukentėjo nuo žemės drebėjimo, nusinešusio daugiau kaip 300 žmonių gyvybių, atkreipė dėmesį į sunkią dešimčių tūkstančių žmonių padėtį Pakistane, kurie buvo priversti palikti savo namus…

Mano jaunystės ir mokslo metų prisiminimai

(Tęsinys. Pradžia Nr. 68, 69, 70) Tęsiame kraštiečio Antano Lingio pasakojimą ir siūlome „Šilalės artojo“ skai­tytojams pakeliauti Antano jaunystės takais, prisiminti jo gimtojo Kvėdarnos krašto kaimus, žmonių gyvenimą, mokyklas ir mokytojus. Sovietų žiaurumai ir savivalė Pokario metai pasižymėjo sovietinės valdžios agresy­viu noru kuo skubiau įvesti savo tvarką: sklido kalbos apie būsimus kolchozus, prievoles valstie­čiams, kurios buvo sunkiai įvyk­do­mos. Prasidėjo represijos…

Pajūris tampa šachmatininkų rudens sostine

Šeštadienį visi keliai šach­matų žaidimo entuzias­tus ve­dė į Pajūrį, kur vy­ko dešimtasis greitųjų šach­ma­tų tur­nyras iš šio krašto ki­lu­siam nepriklausomos Lie­tuvos visuo­menės vei­kėjui, šachmatų entuziastui Stanislovui Bir­žiškiui (1900–1996) atminti. Dvi ne­mažos miestelio gim­na­zijos salės sunkiai sutalpi­no kone pusantro šimto žai­­dėjų ir nemažą būrį juos lydėjusiųjų. Rimti šachmatininkai jau ži­no, jog, paskelbus registraciją į greitųjų šachmatų turnyrą, delsti nėra ko –…

Paroda keliaus po visą apskritį

Minint Europos paveldo dienas Lietuvoje, rugsėjo 15-ąją prie Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejaus su­plevėsavo Europos paveldo vėliava ir buvo atidaryta šiai progai skirta paroda žydams, gyvenusiems Tauragėje, Šilalėje bei Jurbarke, atminti. Vėliau ši ekspozicija keliaus į kitas apskrities savivaldybes, o gal ir dar toliau. Parodos „Litvakų istorijos vingiai“ atidaryme kalbėjęs savivaldybės kultūros paveldo apsaugos specialistas Rytis Aušra sakė, jog kasmet paveldo…
Prenumeruoti šį RSS naujienų kanalą