„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Ar dar ilgai džiaugsimės renginiais?

Toliau mėgaujamės kul­tū­ros vasara. Tik, reikia pri­pažinti, kažkur nuolat kirba baiminga mintis: ar „norma­liu“ gyvenimu galėsime džiaugtis dar ilgai? Šiuo me­­tu Lietuvoje gana laisvai vyks­ta daugybė renginių, bet vėl didėjantis COVID-19 at­vejų skaičius verčia sune­rimti. Deja, vis dažniau pa­si­girsta informacija ir apie vieną kitą perkeltą ar vėl at­šauktą renginį arba rei­ka­lavimą dalyvauti jame tik tu­rint Galimybių pasą. Su tokia mintimi…

Muzika ir vėl subūrė šilališkius

Šeštadienį į Šilalę sugrįžusi Gatvės mu­zikos diena po pertraukos subūrė įvai­rios muzikos mėgėjus. Šventę triukšmingai atidarė Šilalės kultūros centro šokėjos ir muzikantai, o pramogų išsiilgę šilališkiai užėmė visus šalia Kultūros centro esančius suoliukus. Netoli kvepėjo parduodama kava. Šilalės kultūros centro direktorės pavaduotojas Antanas Kaz­lauskas sveikino susirinkusiuo­sius ir džiaugėsi, jog pagaliau po karantino ir vėl galime dalyvauti renginiuose. Šventės kuratorė Šilalėje…

Renginių kupina vasara tęsiasi

Paįvairinti poilsį prie vandens, be­sitęsiant karštai vasarai, vilioja daugybė ma­žes­nių ir didesnių ren­gi­nių, į kuriuos patekti jau ga­lima be apribojimų. Me­no galerijos pildosi naujomis pa­ro­do­mis, o koncertai lauke įgau­­na dar didesnį pagreitį. Baigėsi didelė šventė kokybiško ki­no gerbėjams – šeštadienis buvo pas­kutinė jau 74-ojo Kanų kino festivalio diena. Per baigiamąją ceremoni­ją Prancūzijoje paskelbti fes­ti­va­lio laureatai, o laimėto­ja tapo prancūzų režisierė…

Ateinančiais metais visi keliai ves į Bijotus

Kultūros ministerija paskelbė 2022 m. Lietuvos mažosios kultūros sostines. Viena iš jų tapo ir Bijotai. Kultūros ministerija nurodo, jog Mažųjų kultūros sostinių programa suteikia galimybę stiprinti vietos bendruomenių kultūros tradicijas, profesionalaus meno prieinamumą ir sklaidą, turtina kultūrinį gyvenimą regionuose, stiprina kultūros lauko kūrėjų tinklą. Bijotų bendruomenė, įžvelgdama Bijotų potencialą kultūros srityje, diskutuodama su seniūnija, mintį teikti paraišką Lietuvos kaimo bendruomenių…

Šiauduvoje durys atgimė antram gyvenimui

Jau kuris laikas Šiauduvoje veikia lauko paveikslų pa­roda. Jais tapo antram gyvenimui atgimusios senų namų durys. Šiauduvos kaimo bendruomenės idėją įgyvendino rajono dailės mokytojai. Švietimo pagalbos centre dirbanti Šiauduvos kaimo bend­ruomenės pirmininkė Erika Gargasė pasakojo, jog mintis kaime surengti tapybos parodą gimė rajono dailės mokytojų metodiniame būrelyje, ją palaikė ir dailės mokytojus subūrė Švietimo pagalbos tarnybos metodininkė Indrė Lukošienė, o…
Prenumeruoti šį RSS naujienų kanalą