„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Nugalėtojams – mero taurė

Sekmadienio popietę Vilniuje finišavo tradicinis trijų dienų ralis „Aplink Lietuvą“, kurio dalyviai var­žė­si dėl Prezidento Gitano Nausėdos pereinamosios tau­rės. Ralio trasos driekėsi ir per Šilalę, nugalėtojams bu­vo įteikta ir rajono me­ro taurė. Finišo ceremonijoje išdalyta gausybė apdovanojimų, tačiau skambiausias akordas teko ralio nugalėtojams – Vyčiui Pauliukoniui ir Audroniui Gulbinui, kuriems įteiktas pagrindinis ralio trofėjus. Šių metų ralio nugalėtojai laimėjo jau…

Neriame į festivalių šurmulį

Įsibėgėjant atostogų sezonui, vis daugiau informacijos, jog už­sie­ny­­je atostogauti yra daug pigiau, nei Lietuvoje. Paneigti di­­­­deles kai­­nas sunku, tačiau ne­­mokamų ren­gi­nių Lietuvoje yra itin gausu. Todėl gal bent tai ga­li­ma vadinti savotiška kompensa­cija, neturint galimybės atsikvėpti prie jūros. Jau devintą kartą „Kino pavasario“ „Kino karavanas“ išvyko į kelionę po Lietuvą, kurios metu nemokamai bus rodomas autorinis kinas, gyventojai kviečiami į…

Tremties istorija moko budrumo

Antradienį prie „Laisvės šauklio“ paminėta Gedulo ir vilties diena – 81-osios represijų metinės, primenančios, kokią neįkainojamą vertę turi Nepriklausomybė. Prie akcijos „Ištark. Išgirsk. Išsaugok“ pirmą kartą prisijungė ir Šilalė. Lietuvoje tremtinio dalią pa­tyrė apie 130 tūkst. žmonių, daug jų iš amžinojo įšalo žemės nebegrįžo – dingo Vor­ku­tos anglies kasyklose, suša­lo prie Laptevų jūros, mirė nuo bado ir ligų. Septinti metai…

Pirmoji vasaros savaitė – su muzika ir teatru

Vasarai įsibėgėjant, daugėja muzikos ir teatro festivalių ne tik didžiuosiuose miestuo­se – mažuose miesteliuose irgi verda kultūrinis gyvenimas. Tiesa, praėjusią savaitę labiausiai išsiskyrė uostamiestis, kur skambėjo ir dainos, ir vyko teatralų pasirody­mai. Šakių rajone, Griškabūdyje, prasidėjo muzikos festivalis „Beatričės vasaros“. Jį penktadienį atidarė Nacionalinis simfoninis orkestras ir violončelininkas Davidas Geringas. Festivalis „Beatričės vasaros“ pavadintas dainininkės Beat­ričės Grincevičiūtės, kurios vaikystė prabėgo…

Gyvenimo pynė

Ištrauka iš spaudai rengiamos mūsų kraštiečio Juozo Stasino knygos „Gyvenimo pynė“ II dalies, pavadintos „Pamario metai“. (Tęsinys. Pradžia Nr. 11, 14, 16, 18, 24, 28) Dvikova su vandenų karaliene Į pamarį pažvejoti visais me­tų laikais renkasi žvejai, apsi­karstę įvairiais žūklės įrankiais. Čia juos vilioja vandens gy­vūnijos gausa, žu­­vų nerštas, ypač pavasariais. Anks­čiausiai, balandžio ant­roje pusėje, Ne­muno deltos už­lie­jamose pievose, kur…

Kraštiečiui Kaziui Misiui – G. Petkevičaitės-Bitės atminimo medalis

Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatre kraštiečiui K. Misiui įteiktas Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalis „Tarnaukite Lietuvai“. K. Misius gimė Paymėžio kaime (Kvė­darnos sen.), mokėsi Šventų (pervadin­toje Žadeikių) pradinėje, o vėliau – Kvė­darnos vidurinėje mo­kyk­loje. Jis yra in­žinierius, kraš­to­ty­ri­nin­kas, istorikas, enciklopedininkas, moks­lo darbuotojas, visuomenininkas, Lie­tu­­vos istorikų, Lie­tuvos knygnešių, Ši­la­liš­kių, Žemaičių kul­­tūros draugijų ir Že­mai­čių akademijos narys. K. Misius tiria lie­tu­viškosios spau­dos draudimą,…
Prenumeruoti šį RSS naujienų kanalą