Valstybingumo renginius keis knygiškos dienos

Praėjusią savaitę iškilmingai pa­minėjus Lietuvos valstybės at­kū­rimo dieną, šią savaitę, be abejonės, visą dėmesį skiriame Vilniaus kny­gų mugei, didžiausiai Baltijos ša­ly­se. Šiųmetinėje mugės progra­mo­­­je – susitikimai su autoriais,­ kny­­­gų pristatymai bei disku­sijos apie­­­­­ svarbiausias visuomenei temas.­ Kotryna PETRAITYTĖ Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr. 13

Pristatyta dešimtoji „Erškėčių keliu“ dalis

Šilalės savivaldybės viešojoje bibliotekoje pristatyta jau dešimtoji knygos „Erškėčių keliu“ dalis, pasakojanti apie tremties baisumus, žmonių likimus ir išgyvenimus. Šios knygos sudarytoja – Šilalės garbės pilietė, Lietuvos po­litinių kalinių ir tremtinių sąjungos (LPKTS) Šilalės filia­lo pirmininkė, Vyčio Kryžiaus ordino Riterio kryžiaus ka­va­lierė Teresė Ūksienė. Rima NORVILIENĖ Viešosios bibliotekos Komunikacijos ir inovacijų skyriaus vedėja Algimanto AMBROZOS nuotr. Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“…

Prezidento apdovanojimas – kvėdarniškiui

Valstybės atkūrimo dienos proga Prezidentas Gitanas Nausėda įteikė valstybės apdovanojimus už nuopelnus Lietuvai ir už jos vardo garsinimą pasaulyje. Kartu šią dieną buvo pagerbti ir dar penki mūsų šalies pilie­čiai – jiems įteikti Sausio 13-osios atminimo medaliai. Prezidento dekretu apdovanojimas už aktyvią veiklą šalies laisvės labui, Lietuvos laisvės ir ne­priklausomybės gynimą, visuomenės saugumo bei rimties saugojimą skir­tas kvėdarniškiui Jeronimui Oželiui…

Kvėdarnoje – kitokia Vasario 16-oji

Minėdami Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, kvėdarniškiai šiemet nusprendė į mūsų šalies gimtadienio šventę pažvelgti ir tradiciškai, ir kiek kitaip. Šventė prasidėjo rimties bei susimąstymo akimirkomis Kvėdarnos Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo baž­nyčioje, kur Šv. Mišias aukojo kun. Edgaras Petkevičius. Iš maldos namų šventės dalyvius išvedę Lietuvos šaulių sąjungos LDK Kęstučio šaulių 7-osios rinktinės Šilalės Stasio Girėno 703 kuopos šauliai suteikė…

Budintis iš žiemos miego padės nuotaikingos šventės

Lietuvoje jau savaitės pabaigoje pradėsianti šurmuliuoti Užgavėnių šventė – puiki proga keisti pasy­vius žiemos įpročius ir triukšmingai pasitikti artėjantį pavasarį. Ypač gar­sius renginius planuoja didieji Lie­­­tuvos miestai – štai Klaipėdos et­nokultūros centras Užgavėnes siūlo švęsti Teatro aikštėje, kur mies­telėnai ir svečiai kviečiami į vestu­vinių paslaugų mugę „Viskas že­natvei“. Išskirtinį renginį ruo­šia­ ir Lietuvos etnografinis mu­zie­­jus Rumšiškėse – čia vasario 10…

Kaip atsiradau Taurangoje

Egzistuoja du keliautojų tipai: pir­mieji, iki išvykimo likus keliems mėnesiams, pradeda sudarinėti kelio­nės reikmenų sąrašą. Dar prieš mė­ne­sį jie jau tiksliai žino kelnių, marš­ki­nėlių, kojinių, apatinių ir batų skai­čių, kurį jie susipakuos likus „tik“ maždaug dviem savaitėms iki ke­lio­nės. Jiems taip pat būdinga susiplanuoti tikslų kelionės maršrutą, pasižymėti lankytinas vietas bei res­toranus ir kavines, kuriose jie bū­tinai norėtų išgerti kavos.…

Prasideda šurmulingos šventės

Praėjus tylesniam sausiui, artėja vis daugiau renginių, kviečiančių susiburti ir mi­nėti džiaugsmingas šven­tes. Artimiausios – Už­ga­vėnės, šiemet minimos va­­sa­rio 13 d. O iki jų – kū­ry­bi­nės eduka­cijos, skirtos joms pasi­ruoš­ti. Užga­vė­­nių kau­­kių ga­minimas vyks ir Ši­­lalės kul­tūros cent­re (vasario 5 d., 17.30 val.) bei Lau­kuvos kul­tūros na­muose (vasario 7 d., 14 val.). Kotryna PETRAITYTĖ Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr. 8

Istorijų opera „Klaipėda“: legenda apie Mažosios ir Didžiosios Lietuvos suvienijimą bus papasakota Šilutėje ir Tauragėje

Vienas naujausių Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro (KVMT) spektaklių – istorijų opera „Klaipėda“ išvyksta gastrolių: kovo 7 d., 18 val., žiūrovai laukiami Tauragės kultūros centre, o kovo 10 d.,17 val., - Šilutės kultūros ir pramogų centre. Didžiulių ovacijų vasarą sulaukusi istorijų opera „Klaipėda“, skirta Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos 100-mečiui. Operos dramaturgijos centrinės ašys – Klaipėdos krašto istoriją apibūdinančias sąvokos –…

Ypatingas dėmesys dviems Lietuvos šviesuoliams ir vienam miestui

Beveik 200 kilometrų nuo Šilalės nutolusiuose Kaišiadoryse, Teofi­liaus Matulionio aikštėje, šeštadienį išriedėjo simbolinis traukinys „Kai­šiadorys – Lietuvos kultūros sos­ti­nė 2024“ – taip Kaišiadorys oficia­liai pradėjo Lietuvos kultūros sos­tinės metus. Savaitė buvo ypatin­ga ir dviems Lietuvos kūrė­jams – rašy­tojai Nijolei Marytei Šer­niūtei bei lė­lių teatro režisieriui ir dai­lininkui Ri­­mantui Driežiui. Jie už savo kū­ry­bą praėjusią savaitę bu­vo įver­tin­ti vals­tybinės reikšmės ap­dova­nojimais.…
Prenumeruoti šį RSS naujienų kanalą