Kūrybos impulsas – meilė: tėvynei, gamtai, žmonėms

Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejuje veikia meni­ninkės, tauto­dai­lininkės Irenos Šarkuvienės tapybos bei piešimo darbų paroda, skirta Lietuvos Nepriklau­somybės atkūrimo dienai. Ant ekspozicijos salės sie­nų sugulę kūriniai traukia ir žavi tematikos bei technikos įvairumu, autorės minties, paslėptos savo kūryboje, subtilumu. I. Šarkuvienė gyvena ir kuria Švėkšnos pašonėje, Pavilnučio kaime. Studijavo Telšių taikomosios dailės technikume, kur įgijo metalo meninio apdirbimo specialybę. Pasak menininkės,…

Turininga įžanga į Velykų laukimą

Lietuva atšventė Nepri­klau­­somybės atkū­rimo die­­ną. O dabar jau pra­sideda renginiai, ve­dan­tys mus šv. Velykų link. Štai Kvėdarnoje kovo 16-ąją dau­gia­­funk­ci­nia­me cent­re vyks Knyg­ne­šių dienos pa­minėjimas, o jau kitą savaitę, kovo 21 ir 23 d., ten pat bus rengiamos Kū­ry­bi­nės dirbtuvės „Ve­ly­ki­nis margutis mano akimis”. Praėjusią savaitę Lietuvoje taip pat vyko ne vienas renginys, skirtas lietuvių kalbos dienoms paminėti – jos…

Donatas Bielkauskas: pri(si)minti praeitį, pažinti dabartį, kurti ateitį

„Istorijų opera „Klaipėda“, kuri rugpjūčio 4-ąją bus pristatyta Klaipėdos elinge, viena iš gražių istorinių iniciatyvų. Norėtųsi, kad ši istorijų opera klausytojus paakintų pasidomėti mūsų krašto išskirtinumu ne vien minint reikšmingą visai Lietuvai įvykį, bet ir suvokiant daugiasluoksnę čia gyvenusių žmonių kasdienybės patirtį, jų viltis“,- pasakoja Donatas Bielkauskas (Donis). D. Bielkauskas – vienas ryškiausių nūdienos postfolklorinės muzikos Lietuvoje kūrėjų ir šios…

„Sapnai ir kaktusai“: nerti į šokio pasaulio gelmes kviečia žinomas choreografas Robertas Bondara

„Profesionali baleto trupė ir kurti trokštantys baleto artistai“,- taip savo atvykimo į Klaipėdą priežastį įvardina savo veiklą kruopščiai planuojantis žinomas lenkų choreografas, Stanislovo Moniuškos didžiojo teatro Poznanėje baleto meno vadovas Robert Bondara. Kovo 17, 18 ir 31 dienomis Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras pakvies į išskirtinę dviejų dalių šokio spektaklio „Sapnai ir kaktusai” premjerą, kurioje greta Alexanderio Ekmano (Švedija) „Cacti“ (Kaktusai)…

Čia lankėsi net vokiečių kronprincas. Kodėl nepaviešėjus ir jums?

Šilutės kraštas. Vien ištarus pa­dvelkia marių gaiva, pakvimpa žu­vimi, o prieš akis iškyla gotiškos raidės ir savita, tik šiai vietai bū­dinga architektūra. Tačiau neapsi­ri­bokime trumpais stabtelėjimais, pažinkime šią vietovę giliau. O pui­kus taškas pradėti – Šilutės mies­te esantis Hugo Šojaus dvaras, lai­komas visos Mažosios Lietuvos dva­­­rų puošmena. Dosnusis dvarininkas Pačiame Šilutės centre esanti dvaro sodyba įkurta 1721 m., o pavadinta…

Minėsime Nepriklau­somybės atkūrimo dieną

Pavasaris šalyje prasidėjo akty­viai – praėjusį sekmadienį rinko­me merus ir savivaldybės tarybas, vyko Kaziuko mugė, nestigo ir kitokių ren­ginių, o ateinantį šeštadienį viso­je Lie­tuvoje rengiamasi paminėti Ko­vo 11-ąją, Lietuvos nepriklau­so­my­­bės atkūrimo dieną. Šiauliuose Kovo 11-osios minėjimo renginiai jau prasidėjo – savaitgalį surengta interaktyvi viktorina „Lietuva ir aš“, nuo šios savaitės pradžios vyksta edukaciniai užsiėmimai bei viktorinos mokiniams, o kovo 11-ąją…

Charizmatiškiausias pasirodymas

Šilutės kultūros ir pramogų centre po pertraukos jau devintą kartą surengtas konkursas „Pamario talentai“. Tarp 25 da­lyvių iš Klaipėdos, Šilutės, Tauragės, Kretingos, Palangos, Gargždų, Skuodo bei Nidos jame pasirodė ir Šilalės kul­tū­ros centro vaikų vokalo studijos solistė Sofia Merkelytė. Konkurse buvo kviečiami dalyvauti dainuojantys, šokantys, gro­jantys ar kitokį talentą turintys vaikai bei jaunuoliai, šokių ir muzikos grupės. Nugalėtojus aštuoniose nominacijose…
Prenumeruoti šį RSS naujienų kanalą