„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Gelbsti muzika ir poezija

Nors Lietuvoje COVID-19 situaci­ja prasčiausia visoje Europoje, kul­tūros renginiais dar galime džiaug­tis gana laisvai. Tiesa, vie­šo­se už­da­rose patalpose priva­lo­mas kau­kių dė­vėjimas be iš­im­čių visiems – ir tu­rintiems, ir ne­turintiems Gali­my­­bių pasą. Nepaisant to, renginių or­gani­zatoriai buria pilnas žiūrovų sales. Praėjusį savaitgalį Vilniuje praėjo jau 12-oji šiuolaikinio meno mugė „ArtVilnius‘21“. Lietuvos parodų ir kongresų centre „Litexpo“ vykusioje mugėje meno kūriniai eksponuoti…

Vandeniu užpilamas baletas iš elingo persikelia į sceną

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras spalio 22 ir 23 dienomis pirmą kartą Žvejų rūmų scenoje, po didelio publikos susidomėjimo sulaukusių pasirodymų elinge, pristatys du vienaveiksmius šokio spektaklius - „Stabat Mater“ (pagal Giovanni Battista Pergolesi muziką) ir Igorio Stravinskio „Šventasis pavasaris“. Abu spektakliai publiką užburia išraiškingu šokiu, gilia dramaturgija, tačiau „Stabat Mater“ publikos pojūčius sustiprina KVMT orkestro styginių grupės atliekama muzika ir…

Teatrų festivalis Šilalėje

Spalio 14–17 d. Šilalės kultūros centre rengiamas Teatrų festivalis, kuriame pristatomi Jurbarko, Tauragės, Telšių teatrų spektakliai, o Klaipėdos „Taško“ teatro aktorės surengs jaunimui kūrybines dirbtuves Atvirajame jaunimo centre, kur bus galima susipažinti su įvairiais teatro meno aspektais: viešuoju kalbėjimu, scenos judesiu, ritmika, improvizacija, socialine drama, forumo teatru. Teatro meno veikla Šilalėje dar neturi gilių tradicijų, tačiau veikla vyko. 2000 m.…

Derlinga savaitė meno pasaulyje

Praėjusią savaitę Lietuvos ir už­­sienio kultūros pasaulyje vėl ne­trū­ko įdomių renginių, paskelb­ti svar­bių kultūros apdovanojimų laureatai. Vienas tokių – paaiškėjęs 2021 m. No­belio literatūros premijos laureatas, kuriuo šiemet tapo rašytojas Ab­dul­razakas Gurnahas. Autoriaus iš Tanzanijos pergalė vadinama viso Afrikos žemyno pergale, nes A. Gur­naho darbuose ypač ryški kolonializmo tema. Kultūros ministerijos apdovanojimai – garbės ženk­lai „Nešk savo šviesą ir tikėk“…

Knygos pristatyme skambėjo ir pagyros Šilalei

Neįtikėtinai smagu bibliotekoje vėl matyti pilnutėlę salę šilališkių – gausus būrys jų susirinko į knygos „Dievas su šlepetėmis“ pristatymą bei susitikimą su jos autoriumi Juozu Gaižausku ir aktore Emilija Latėnaite. Vakaras buvo šiltas, su juoko intarpais bei susimąstymo tyla. Aktorius ir rašytojas J. Gaižauskas – puikus oratorius. Pub­lika susidomėjusi klausėsi jo pasakojimo apie piligriminio kelio Camino de Santiago atsiradimo istoriją,…

Gerų naujienų yra visada

Kylant nerimui dėl vėl rekordus mušančių COVID-19 atvejų ir kitų globalaus masto problemų, ramybės ir nusi­raminimo galima ieškoti mene. Kultūrai praėjusi savaitė išties buvo puiki: Vyriausybė patvirtino 2021–2030 m. Kultūros ministerijos kultūros bei kūrybingumo plėtros programą, kurioje numatytos ženklios finansinės ir nematerialinės investicijos į kultūros sektorių. Praėjusią savaitę taip pat paskelbta per 30 kūrėjų, pretenduojančių tapti šių metų Lietuvos nacionalinės…

Šilalės kultūros centro scenoje – „Čardašo karalienė“

Naujas Šilalės muzikinio teatro pastatymas vėl garsina mūsų miestą, mat itin sėkmingas miu­ziklo „Eliza“ debiutas režisierių Antaną Kazlauską ir visą kolektyvą paskatino dar vienam iššūkiui – pastatyti muzikinį spek­taklį pagal Imrės Kalmano operetę „Čardašo karalienė“. Scenoje – naujas kūrinys Ko gero, muzikinės inscenizacijos „Eli­za“ pristatinėti nebereikia – priešpandeminiu laikotarpiu jos pasižiūrėti skubėdavo ištisos delegacijos iš kitų miestų, prie Šilalės kultūros…

Meilė medžiui – kūryboje

Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejuje pristatyta meni­ninko Alvydo Juod­viršio medžio drožinių/fotografijų paroda „Mano meilė medžiui“. Ją sudaro dro­žybos darbai bei jų fotografijos. „Drožinėju tai, kas praktiška ir galima pritaikyti buityje. Ša­lia mano mėgiamų vaidybos bei muzi­kos, visada buvo ir me­džio drožyba“, – pri­sta­ty­da­mas pa­rodą, kalbėjo au­to­rius. Kiekvienas sukurtas darbas atlieka savo vaid­menį, visos detalės kruopščiai suguldytos į vientisą spalvingą dėlionę. Darbams…

Meno prisodrintas ruduo tęsiasi

Nors oras lauke lepina vis re­čiau, Lietuvoje tebeorganizuoja­mi ren­giniai po atviru dangumi, ir ga­li­me pasidžiaugti, jog, koro­na­vi­ru­so atvejams vėl mušant re­kor­dus, tokios sąlygos renginiuo­se lei­džia da­ly­vau­ti saugiau. Tiesa, turintiems Ga­limybių pasus, be didesnių su­varžymų galima lan­ky­tis kol kas atviruose ir aktyviai vei­kiančiuose teatruose, galerijose bei kitose me­no erdvėse. Praėjusį savaitgalį Vilniuje praėjo be­ne laukiamiausias rugsėjo pabaigos ren­ginys – „Kultūros naktys…

Atidarome filmų sezoną!

Dėl ru­de­niško oro vis mažiau ren­ginių bei koncertų organizuojama po atvi­ru dangumi. Ir vis dėlto sezonus jau pradėjo teatrai, apie naujas pa­rodas vis garsiau skelbia įvairūs mu­ziejai, daugiau girdėti ir apie ge­rą, kokybišką kiną. Praėjusią savaitę Vilniuje prasidėjo tarptautinis teatro festivalis „Sirenos“. Tai – didžiausias ir ilgiausiai gyvuojantis (nuo 2004 m.) teatro festivalis Lietuvoje, kurio metu žiūrovai gali stebėti ne…
Prenumeruoti šį RSS naujienų kanalą