„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Gyvenimo pynė

Ištrauka iš spaudai rengiamos mūsų kraštiečio Juozo Stasino knygos „Gyvenimo pynė“ II dalies, pavadintos „Pamario metai“. „Negaliu neprisiminti savo piemenavimo dienų pamario pievose. Be jų mano gyvenimo paveikslas būtų ne­spalvingas“, – sako J. Stasinas. (Tęsinys. Pradžia Nr. 11, 14, 16, 18, 24) Praeities ganyklų vaizdiniai Perkopęs 80 metų ribą, ret­sykiais leidžiu sau, progai pasitaikius, papasako­ti jaunimui apie kai kuriuos savo…

Džiaugiantis šiandiena padėti kenčiantiems

Lietuvos kultūros pasaulis toliau ieško būdų prisidėti prie pagalbos su Rusija kariaujančiai Ukrainai. Pra­ėjusią savaitę pasirodė įvai­rių nuomonių sulaukęs Lietuvos me­no kūrėjų organizacijos pra­ne­ši­mas, raginantis kultūros ir meno bend­ruomenę, Prezi­den­tą, Seimo Pir­mi­ninkę, Prem­jerę, kul­tū­ros ministrą ir šalies žinias­klaidą „už­daryti dangų“ rusiš­kai kultūrai. „Ukraina prašo uždaryti dangų rusų lėktuvams, o mes prašome Lietuvoje „už­daryti dangų“ rusiškai kultūrai bei menui iki bus…

Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro repertuaras balandžio-gegužės mėn.

Balandžio 9 d., šeštadienis, 18.30 val. Žvejų rūmų Didžioji salė Antonín Dvořák „Undinė“ 3 v. opera lietuvių k. Dirigentas Giedrius Vaznys Bilietų: 10, 15, 20 € l Taikomos nuolaidos Balandžio 10 d., sekmadienis, 17 val. Žvejų rūmų Didžioji salė Dan Goggin „Šounuolynas“ 2 v. miuziklas lietuvių k. Dirigentas Vladimiras Konstantinovas Bilietų kainos: 10, 14, 18 € l Taikomos nuolaidos Balandžio…

„Šok, žemaiti, šonke 2022“

Kaltinėnų kultūros namuose vy­ko rajono folklorinių šo­kių šventė-varžytuvės „Šok, že­mai­ti, šon­ke“. Tai konkurso „Patrep­synė 2022” at­rankinis turas. Šventė skirta Že­mai­­čių kalbos metams pa­minėti. Varžytuvėse šoko net 43 poros iš Ši­lalės Dariaus ir Girėno progimnazijos (mokyt. Alma Rumšienė), Kvėdarnos Ka­zimiero Jauniaus (mokyt. Gražina Pa­meditienė ir Angelė Grikšienė), Pajūrio Stanislovo Biržiškio (mokyt. Dana Dai­nauskienė), Kaltinėnų Aleksandro Stul­ginskio (mokyt. Ilona Raudonienė), Laukuvos Norberto…

Pavasaris su knygomis, kinu ir muzika

Paskutinę kovo savaitę šalyje vy­kusius kultūros renginius apkartino žinia apie Ukrainoje žuvusį Lie­tuvoje ir pasaulyje gerai žinomą režisierių Mantą Kvedaravičių, kuris į šalį bu­­vo išvykęs dokumentuoti vyks­tan­čio karo... Dėl režisieriaus žūties buvo pakore­guota ir Vilniaus tarptautinio kino festi­valio „Kino pavasaris“ uždarymo renginio programa. Po itin santūrios apdovanojimų ceremonijos publika pakviesta pažiūrėti dokumentinį M. Kve­da­ravičiaus filmą „Mariupolis“, 2016 m. da­ly­vavusį Berlyno…

Sabos karalienė Mikalda iš Etiopijos

(Tęsinys. Pradžia Nr. 15, 17, 23) Kas iš mūsų negirdėjo apie le­gen­dinę pranašę Mikaldą iš Sabos karalystės, gyvenusią dar prieš Kris­tų? O apie išminčių Saliamoną, Iz­ra­elio ir Judėjos karalių? Ir apie Abi­siniją esame girdėję, nes apie ją net Biblijoje parašyta. O juk Abisi­nija – buvęs Etiopijos pavadinimas. Sabos karalystė Etiopijos gidas mums aiškino, jog Sa­bos karalystė iš pradžių plytėjo dabartinio…

Klaipėdos dramos teatro repertuaras balandžio mėn. 

Balandžio 1 d., 18.30 val., – „Mama drąsa“. Balandžio 2 d., 18.30 val., – „Kreditoriai“. Balandžio 6 d., 18.30 val., – „Žiurkiagalviai“ (Klaipėdos jaunimo teatras). Balandžio 8 d., 18.30 val., – premjera „Robotų pasakos“ (+12). Balandžio 9 d., 17 val., – „Kalės vaikai“. Balandžio 9 d., 18 val., – „Būti“ (Taško teatras). Balandžio 10 d., 12 val., – „Arklio Dominyko…
Prenumeruoti šį RSS naujienų kanalą