„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Kaimai lieka be pašto skyrių

Kai maždaug prieš porą metų „Lietuvos paštas“ pa­skel­bė apie numatomas reorganizacijas ir pradėjo ma­žinti pašto skyrių skaičių rajonuose, motyvuojant tuo, jog esą vis mažiau žmonių naudojasi pašto paslaugo­mis, politikai prisiekinėjo, kad visomis išgalėmis stengsis pa­dėti gyventojams ir netgi blokuos reformas, jei vals­ty­bės valdoma įmonė nepateiks tvirtų įrodymų, jog per­tvarka gyventojams yra naudinga. Tačiau baigėsi prieš­­rinkiminis laikotarpis, baigėsi ir politikų pasirodymai, pasimiršo ir jų pažadai. Ir nors „Lietuvos paštas“ toliau už­darinėja skyrius kaimuose, dabar ir Seimo nariai, ir vie­tos valdžios atstovai tik skėsčioja rankomis: įmonė ne­­galinti dirbti nuostolingai, o kokiu būdu siekti pelno, ji ne­va sprendžia pati.

Angelė BARTAŠEVIČIENĖ

Algimanto AMBROZOS nuotr.

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.53