„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Lietuvos padėtis šiuo metu yra sunkesnė nei prieš 30 metų

Šiemet minime 50-ies metų sukaktį nuo pirmojo Lietuvos katalikų baž­nyčios kronikos numerio pasirodymo. Kardinolas Sigitas Tamkevičius Kro­niką redagavo vienuolika metų ir beveik tiek pat laiko už šią savo veik­lą praleido lageriuose bei kalėjimuose. Slapta leidžiamo ir platinamo leidinio dėka į laisvąjį pasaulį sklido ži­nios apie tikinčiųjų persekiojimus: buvo viešinamos sovietų nužudytų dvasininkų pavardės, faktai apie dėl įsitikinimų iš darbų ar…

Jaukumą kuriame patys – tereikia atsigręžti į savo šaknis

Įvairiausių tyrimų duomenimis, laimingiausia pasaulio šalimi įvardijama Danija. Ir nors klimatas ten yra gerokai atšiauresnis nei pas mus, danai, skirtingai nuo lietuvių, oro beveik neburnoja, sugeba išlikti pozityvūs, ge­ros nuotaikos. Jie nuolat šypsosi ir stengiasi laimę atrasti mažuose da­ly­kuose. Ir, ko gero, ne vienam jau yra tekę girdėti žodį hygge – būtent ši­­ta fi­losofija ir vadovaujasi danai. Ką reiškia šis…

Pilietiškumo pamokos – iš gyvosios istorijos šaltinių

Praėjusį rudenį Paežerio ir aplinkinių kaimų bend­ruo­me­nė pastatė atminimo stogastulpį Sausio 13-osios did­­vyriui, prie Televizijos bokšto tragiškai žuvusiam kraš­tiečiui Vytautui Vaitkui. Į renginį atvykęs jo sūnus pe­da­gogas džiaugėsi, kad Šilalėje sutiko tiek daug pat­rio­tiškai nusiteikusių, Lie­tuvos laisvę vertinančių žmonių. Mintimis sugrįžę prie Televizijos bokšto, su Robertu VAITKUMI kalbėjo­mės apie tai, kas buvo svarbu tuomet, ir kodėl po 31-erių metų aplink…

Dvasininkas, statęs tiltus tarp žmonių

Seimas pritarė, kad 2022 m. būtų pagerbtos žymios asmenybės, paminėtos išskirtinių istorinių įvykių ir kultūrinių reiškinių sukaktys, atkreiptas dėmesys į svarbias valstybės gyvenimo sritis. Praėjusių metų pabaigoje buvo nuspręsta, jog 2022-aisiais minėsime net 14 atmintinų metų. Šie metai skirti ir politinio kalinio bei tremtinio, pirmojo atkurtos Vilniaus arkikatedros bazilikos klebono, ilgamečio jos vadovo monsinjoro Kazimiero Vasiliausko šimtmečiui. Monsinjoro gyvenimas sutapo…

Šauliai paminėjo kuopos atkūrimo 30-metį

Pirmieji šauliai atkurtoje Lietuvoje veiklą pradėjo ypatingomis sąlygomis. Istoriniais duomenimis apie šį laikotarpį dalijosi ir į Šilalę atvykę tuometiniai kuopos steigėjai, va­dai. Prisiminta, jog tuomet nuotaikos nebuvo džiugios, o šauliai rengėsi karui. Tai buvo ir pagrindinė žinutė jau­niesiems šauliams, kurie šią svarbią dieną prisiekė Tė­vy­nei. Minėjimas tradiciškai prasidėjo Šv. Mišiomis, po kurių visi susibūrė Krašto apsaugos savanorių pajėgų (KASP) patalpose, …

Gyvenimą gauname kaip dovaną – išvynioti trunka iki mirties

Baigiasi dar vieni visomis prasmėmis sunkūs metai. Karantino ribojimai, slegianti baimė užsikrėsti ir sunkiai sirgti, nerimas dėl šalutinio vakcinos poveikio suskaldė visuomenę ir atitolino žmones vienus nuo kitų. Šventės, anksčiau suburdavusios šeimas bei praturtindavusios širdis bendravimu, taip pat keičiasi – daugelis jas sutinka vienumoje ir ne taip džiaugsmingai. Tačiau yra dalykų, kurie amžini, kaip pasaulis, ir viskas, kas vyksta mūsų…

Gyvenimo pynė

Ištrauka iš kraštiečio Juozo Stasino spaudai ruo­šiamos knygos „Gy­venimo pynė“. (Pradžia Nr. 87, 88, 90, 93) Marijona iš Barsukinės Mano tėvas, grįžęs iš lagerio, ilgai ne­laukė – nusižiūrėjo Rad­viečio dvare žvit­rią merginą Ma­ri­joną Bytautaitę, nesantuokinę Onos By­tau­tai­tės bei Tenenių dvaro savininko Alek­sandro Milerio duk­rą bei pasiūlė jai savo ranką ir širdį. – Patinki tu man, Maryte. Palik savo Barsukinę ir…

Rankų darbas su meile

Į įprastą gyvenimo ritmą įsiveržę įvairūs kataklizmai dažnai žmones išmuša iš vėžių, sukelia nesaugumo jausmą, netikrumą dėl ateities, depresiją ar panašiai. Bet kai turi įdomų užsiėmimą, jis išvaduoja nuo negatyvių minčių ir skatina susitelkti į tai, kas yra taip miela ir sava. Kvėdarniškei Aldonai Astrauskienei toks pomėgis visą gyvenimą buvo ir tebėra mezgimas. „Jame atrandu ramybę ir poilsį po visų…

Meilės Lietuvai Sibiro įšalas neįveikė

Šiemet Lietuva minėjo skaudžią savo tautos tragedijos sukaktį – masinio trėmimo 80-ąsias metines. Šio genocido metu Lietuva ne­teko savo tautos šviesuolių, tremtis palietė daugybę žmonių, su­luošino jų likimus, gūdžias tremties vietas nusėjo lietuvių kapinės... Visa tai išgyveno ir patyrė mūsų kraštietė Vanda Valiūtė, kuri, bū­dama 94-erių, praleidusi Sibire net 75-erius metus, pakėlė ir iškentė varginančią, vien traukiniu beveik savaitę trukusią…

Gyvenimą galima pakeisti nukarūnavus alkoholį

Šilalės savivaldybės visuomenės sveikatos biure pradėjęs dirbti priklausomybių konsultantas Valdas Miliauskas labai retai pirmas įvardina žodžius „priklausomybė“, „alkoholizmas“, nes tik pats žmogus gali nuspręsti, ar alkoholio vartojimas jam yra rizikingas. Didžiausias dėmesys skiriamas kritiniam mąstymui, kuris ir priverčia keisti požiūrį į psichiką veikiančias medžiagas, į savo gyvenimą bei savo vaikų ateitį. Rizikas įvertina patys Gana retai žmogus į pirmąjį pokalbį…
Prenumeruoti šį RSS naujienų kanalą