„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Po šešiasdešimties metų

Iš senųjų atminties šaltinių sugrįžta vaizdiniai, nukeliantys į tuos me­tus, kai gyventa ir darbuotasi Žemaitijos mieste Šilalėje. Praėjo virš še­šiasdešimt metų, kai pradėjau dirbti švietimo, vėliau – kultūros baruo­se, bend­ravau su pedagogais, siekiau perprasti žemaičių gyvenseną, jauseną. Sąmonėn įsirėžė piliakalniai ir koplytstulpiai – tie šventi kultūros paveldo dari­niai. Gamta kerėjo, žmonės kėlė dvasinį pa­sitenkinimą, jaukios kaimiečių sodybos žavėjo tvarkingumu, jaukumu…

„Moliagalvių“ hamerių gentis

(Tęsinys. Pradžia Nr. 15, 17, 23, 25, 29, 36, 44) Etiopijos Hamerių gentyje pasijunti tarsi patekęs į I-ąjį amžių. O „moliagalviais“ šiuos žmo­nes vaizdingai pavadino mūsų gidas dėl jų keistų, iš molio daromų šukuosenų. Molinės šukuosenos Hamerius mums parodė pačiame pirmajame aplankytame turguje: „ryžos“ molinės šu­kuosenos, suklijuotos mažomis kasytėmis. Molis, kaip ir kitas gruntas, Etiopijoje yra ryškiai raudonas, todėl ir…

Paminklas kentėjusiems už Lietuvos laisvę

Spasko memorialiniame komplekse Ka­ra­gan­doje, Ka­zachstane, atidengtas paminklas šiame regione ken­tė­ju­siems ir žu­vusiems politiniams kaliniams lietuviams. Taip įamžintas trylikos asmenų atminimas, kurie buvo perlaidoti iš sunaikintų Rud­ni­ko kapinių. Oficialioje ceremonijoje dalyvavo Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (LGGRTC) generalinis direktorius Arūnas Bubnys, vyresnysis patarėjas Algis Vyšniūnas, Strateginio vys­tymo ir komu­nikacijos skyriaus vedėjas Ra­mūnas Kal­vai­tis, daugiau nei dvide­šimties šalių ambasadoriai, Eu­ropos…

Dygliuotas laisvės kelias

Birželio 14-ąją vėl minime Gedulo ir vilties dieną. Šiandien ji atrodo kitaip, nes nebeliko vilties, kad daugiau niekada... Vietoj to girdime Kremliaus grasinimus „tai pakarto­ti.“ Todėl ir birželio 15-oji, Okupacijos ir genocido diena, dar ryškiau liudija šiandienos realybę ir prisako mums nieko neužmiršti. Dešimt­me­čiai skiria nuo kruvinųjų pokario įvykių ir nuo tos neįkainojamos dovanos, kurią sa­vo gyvybės kaina paliko Jo­nas…

Mursiai – karingiausia Etiopijos gentis

(Tęsinys. Pradžia Nr. 15, 17, 23, 25, 29, 36) Per Mago nacionalinį parką išdardėjome pas nuožmiausia Etiopijos gen­timi laikomus mursius, vydami šalin girdėtas istorijas apie agresyvius ir neprognozuojamus šios genties žmones. Pro džipų langus mainėsi nacionalinio parko vaizdai, prašmėžuodavo žirafos, buivolai, stoviniavo drambliai. Žinojome, kad šiame parke saugomi ir leopardai, ir liūtai. Ta­čiau mursiai medžioja juos net automatiniais ginklais, dažniausiai…

Likimas dosnus gyvenimo

Tokios šventės Šilalės ligoninėje dar nėra buvę – Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriuje prižiūrima Aniceta Balčiutė ketvirtadienį šventė savo 100-ąjį jubiliejų. Ilgaamžę sveikino ne tik giminaičiai ir ją prižiūrintys medikai, bet ir rajono vadovai, ir Šilalės parapijos klebonas dekanas kun. Saulius Katkus: visi linkėjo jubiliatei sveikatos, šviesių bei ramių gyvenimo metų. Aniceta Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriuje yra jau daugiau…

Senoji koplyčia atgimsta bendruomenės pastangomis

Ne veltui sakoma, kad tik stipri tautos dvasia padeda išlikti ir išsaugoti tikrąsias vertybes. Būtent tai skatina veikti ir Drobūkščių bendruomenės narius. Mūrinė koplyčia kaime išsilaikė visais laikais, nors, anot vietos gyventojų, ją nuolat aptalžo pravažiuojantys automobiliai. „Anksčiau ši gatvė buvo ir kelias Ši­lalė–Kvėdarna, vėliau, kai atsirado naujasis plentas, ties koplyčia buvo nutiestas įvažiavimas į gyvenvietę. Kadangi statinys yra nuokalnėje,…

Šeimos namų gerovė – tėvo gyvenimo prasmė

Paprastai, prasidedant gegužei, minime Motinos dieną, jos viduryje, per patį gamtos žydėjimą ir žaliavimą – Tarptautinę šeimos dieną. O birželio pirmąjį sekmadienį visą dėmesį skiriame savo tėčiams, kurių teisingų, pamokomų žodžių, gero pavyzdžio, stiprybės bei patikimo užnugario reikia kiekvienam... Gaila kartais, jog gal per mažai šilumos jiems rodome būdami pernelyg kuklūs sentimentams ir nedrįsdami išreikšti savo jausmų... Kai Teresės ir…

Sava mokykla – visada brangi ir miela

Penktadienį Simono Gaudėšiaus gimnazija minėjo 100 metų jubi­lie­jų. Į šventę „Buvom – esam – būsim“ plūdo svečiai: buvę mokiniai ir mokytojai, gimnazijos bendruomenės nariai, pasveikinti atvyko ger­biami kraštiečiai bei rajono vadovai. Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazija šiemet išleis 80-ąją abiturientų laidą. Per šimtą metų šią mokyk­lą baigė keli tūkstančiai mokinių, todėl su jos istorija yra susijusi didelė dalis rajono gyventojų. Paminėti…

Kelias į nepriklausomybę grįstas laisvu žodžiu

Penktasis sekmadienis po Velykų daugeliui šilališkių tapo įsimintina švente – Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje pa­minėtas Lietuvos Ka­talikų Bažnyčios kronikos 50-metis, o Šv. Mi­šias šia intencija aukojo kar­dinolas Sigitas Tamkevičius. Vėliau jis pasidalijo prisiminimais apie so­vietines realijas, privertusias pogrindyje leisti slaptą leidinį, jį platinti pa­dėjusius žmones ir tiesos žodžio poveikį laisvėjančiai visuomenei. Dau­gybė žmonių susidomėjo bažnyčioje veikusia paroda apie Kronikos lei­dybą…
Prenumeruoti šį RSS naujienų kanalą