„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Pajūrio tiltas vėl pakibo ant pažadų plauko?

A. AMBROZOS nuotr. A. AMBROZOS nuotr.

Politikų tarpusavio kovos ir „po kilimais“ vykstantys mūšiai dėl įtakos, labiausiai at­si­liepia gyventojams – tapę šių rietenų įkai­­tais, žmonės ne­be­žino, kuo tikėti, nes kiek­vienas svarbiu įsi­vaizduojantis val­di­­nin­kėlis dėsto savo tie­sas. Panašu, kad bū­tent tokia yra ir ne­susipratimų dėl tilto re­monto per Jūrą Pa­jū­ry­je priežastis.

Žydrūnė JANKAUSKIENĖ

Algimanto AMBROZOS nuotr.

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr. 6