„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4,50 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Rusijos karą Ukrainoje palaikančių atlikėjų koncertai Lietuvoje – ne tik valstybės, bet ir organizatorių bei scenos operatorių atsakomybė

Kultūros ministras S. Kairys Kultūros ministras S. Kairys

Karas – tai ne tik kariniai veiksmai, šūviai ir sprogimai ar skirtingų šalių kariuomenių tiesioginis susidūrimas. Šiuolaikiniame kare intensyviai pasitelkiama dezinformacija ir melagienos. Ne paslaptis, kad kultūra taip pat gali tapti pavojingu dezinformacijos įrankiu. Dėl šios priežasties į Lietuvą draudžiama atvykti rusų atlikėjams, kurie viešai demonstruoja prielankumą Ukrainoje vykstančio karo agresorei Rusijai, koncertuose atlieka propagandines dainas, skleidžia melagingą informaciją, ja dalijasi ir tokiu būdu prisideda prie Rusijos vykdomų karo veiksmų. Kovoje prieš rusišką propagandą ir dezinformaciją esantys teisiniai saugikliai padeda, bet būtinas ir kiekvieno iš mūsų – besilankančio kultūriniuose renginiuose, ar juos organizuojančio – nuolatinis budrumas bei sąmoningumas.

Lietuvos pozicija tvirta – Putino propagandą skleidžiantiems atlikėjams šalies sienos uždarytos

„Mūsų valstybės pozicija tvirta: iš Rusijos patekti į Lietuvą šalies agresorės atlikėjams yra neįmanoma. Lietuvos kultūros įstaigos savo ruožtu klausimą dėl Rusijos atlikėjų taip pat yra seniai įvertinusios ir supratusios“, – oficialią Lietuvos poziciją pabrėžia kultūros ministras Simonas Kairys.

Vis dėlto, kovo pradžioje Vilniuje įvyko rusų reperio Morgenshterno koncertas. Šis atlikėjas yra šlovinęs Putiną, yra nepageidaujamas Ukrainoje, todėl tarp reperio gerbėjų Vilniuje buvo ir tokių, kurie neslėpė „Z“ simbolių. Prie koncerto vietos rinkosi ukrainiečiai su savo šalies simbolika, tą vakarą vyko muštynės, buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas, o viešojoje erdvėje teisininkai ir politikai vis dar diskutuoja, kodėl toks koncertas įvyko ir ką daryti, kad panašūs dalykai nepasikartotų.

Nors daugelis kultūros įstaigų suvokia, kodėl mūsų šalyje nepageidaujami rusų atlikėjai, pasak ministro, dar esama privačių subjektų, kurie neįvertina visų susijusių faktų, viešai deklaruojamų pažiūrų. Be to, esama ir tokių atlikėjų, kurie turi kitą pilietybę, gyvena Europos Sąjungoje (ES) ir naudojasi Šengeno erdve, tad jų sąsajas su šalimi agresore įrodyti sunku.

„Šiuo atveju atsiduriame nebe kultūros lauko kontekste ir reguliavime, o viešosios rimties ir provokacijų užkardymo kontekste. Akivaizdu, kad reikalingas tiek tarpinstitucinis bendradarbiavimas, tiek konkrečių koncertų organizatorių ir scenos operatorių atsakomybė, kurie, tinkamai įvertinę grėsmes viešajam saugumui ir galimoms provokacijoms, užkardytų kelią nesirinkdami tokių atlikėjų iš principo“, – sako S. Kairys.

Kultūros ministrui antrina ir Užsienio reikalų ministerijos (URM) atstovai, kurių teigimu, renginių Lietuvoje organizatoriai ir Rusijos atlikėjus bei menininkus atvykti kviečiančios organizacijos turėtų įsitikinti, ar jie viešai ir (ar) aktyviai neremia ir (ar) nedalyvauja užsienio valstybės vykdomoje tarptautinės teisės principus ir normas pažeidžiančioje veikoje.

„Tokie asmenys dažnai atvyksta per vidines ES sienas su kitų šalių vizomis ar trečiųjų (bevizių) šalių pasais, todėl renginių organizatoriai turėtų atsakingai įvertinti visų aplinkybių visumą“, – sako URM atstovai.

Rusiškoji kultūra – dezinformacijos sklaidos įrankis

Kaip parodė kovo pradžios įvykiai, ne tik kai kurių privačių kultūros renginių organizatorių pozicija rusų atlikėjų Lietuvoje koncertų atžvilgiu yra kitokia nei valstybės: į koncertą susirinko rusišką kultūrą mėgstantys prorusiškų pažiūrų žiūrovai ir klausytojai, daugelis kurių veikiausiai klausia, kokį pavojų gali sukelti rusiška muzika, ir laikosi pozicijos „nemaišyti karo su kultūra, nekurstyti neapykantos rusų tautai“ ar net patys palaiko Rusijos politiką. Tačiau, kaip teigia ekspertai, kultūra, renginiai, kaip ir įvairių asmenų, organizacijų elgesys, pasisakymai socialiniuose tinkluose ir informacijos sklaidos priemonėse (televizijoje, radijuje ir kt.) gali tapti hibridinio karo ginklais ir padėti skleisti dezinformaciją. Dezinformaciją ir jos grėsmes tiria „Debunk.org“ – dezinformacijos analizės centras, kurio nepriklausomi technologijų ekspertai vykdo edukacines žiniasklaidos raštingumo kampanijas. Per metus daugiau kaip šimtą įvairių analizių pasaulio mastu pristatančios „Debunk.org“ atstovų nuomone, rusų atlikėjai neretai pasitelkiami skleisti rusiškąją propagandą, todėl draudimas jiems atvykti į Lietuvą yra motyvuotas ir teisingas sprendimas.

„Atlikėjai, kurie koncertuoja ir yra palankūs Kremliaus režimui, rengia pasirodymus okupuotose Ukrainos teritorijose ir skleidžia Kremliaus propagandą, turėtų būti laikomi priešiškais veikėjais, kuriems atvykti į Lietuvą neturėtų būti leidžiama. Jie gali tapti Kremliaus tarnybų vystomų ir jau daugiau kaip šimtmetį naudojamų „aktyviųjų priemonių“ (ang. active measures) dalimi. Režimas teikia užsakymus ir tiesiogine žodžio prasme „užsako“ muziką, tad atlikėjams lieka tik įgyvendinti sutarties sąlygas“, – teigia „Debunk.org“ vadovas Viktoras Daukšas.

Rusijos karas Ukrainoje pakeitė regionų renginių tendencijas

Daugiausiai dėmesio sulaukia sostinės ir didžiųjų miestų kultūrinis gyvenimas, į žiniasklaidos akiratį pakliūva čia vykstantys koncertai, kalbama apie privačių renginių organizatorių atsakomybę. Štai Lietuvos regionuose renginius organizuoja kultūros centrai, čia vyksta kito masto ir/ar pobūdžio koncertai, spektakliai ir kitos šventės, kuriose apsieinama be Kremliaus režimą propaguojančių atlikėjų pasirodymų.

„Renginių programą paprastai formuojame atsižvelgdami į visų amžiaus grupių žiūrovų ir klausytojų poreikius, taip pat kainą bei žanrų ir meno rūšių įvairovę, mums svarbūs ir atlikėjų pasaulėžiūros vertybiniai pamatai. Taip, mes turime bendradarbiavimo praktikos su užsienio šalių atlikėjais. Konkrečiai su Latvijos ir Ukrainos. Tačiau tai tėra pavieniai atvejai. Atlikėjų esame ieškoję patys, esame sulaukę pasiūlymų. Dažniausiai užsienio atlikėjai, kurie kreipiasi į mus, mums yra per brangūs arba jiems per brangu pas mus atvykti. Iš patirties galime pasakyti, kad bendradarbiavimo su užsienio šalių atlikėjais procesą palengvina Lietuvoje registruotos atlikėjų teisių atstovybės“,– sako Biržų kultūros centro direktorius Romas Lesevičius.

Jis pastebi, jog Ukrainoje prasidėjęs karas Biržų kultūros centro veiklai turėjo nežymią įtaką – šiek tiek išaugo su šia šalimi susijusių renginių skaičius. R. Lesevičius nemini rusų atlikėjų koncertų poreikio savo krašte, tačiau Lietuvoje esama teritorijų, kur rusiškoji kultūra aktualesnė. Tai – pietryčių Lietuva. Vis dėlto, esama geopolitinė situacija keičia ir šio regiono renginių tendencijas. „Karas Ukrainoje atnešė daug pokyčių į mūsų kultūros renginių organizavimą: nerengiami atlikėjų iš Rusijos pasirodymai, sustabdytas bendradarbiavimas su grupėmis ir kolektyvais iš Baltarusijos, į kultūrines programas įtraukti ukrainietiški kūriniai, kelis kartus svečiavosi kolektyvai iš Ukrainos“, – sako Nemenčinės daugiafunkcinio kultūros centro (NDKC) direktorius German Komarovski. Jis pasakoja, kad šio krašto gyventojams patinka įvairiausi renginiai, o populiariausi tokie kaip miesto šventė, Kalėdų eglutės įžiebimas.

„Vilniaus rajonas, kur veikia NDKC, pasižymi daugiakultūriškumu. Čia vystoma terpė, skirta įvairių kultūrų atstovams susitikti ir kurti unikalų Lietuvos mastu bendrą kultūros procesą. Tai apima ir šios idėjos populiarinimą tarp Vilniaus krašto gyventojų, kuriant galimybę visiems jaustis lygiaverčiais bendros kultūros dalyviais. Norint priartinti kitų tautų kultūrą, dažnai yra kviečiami atlikėjai iš Lenkijos, Latvijos, Ukrainos, Anglijos. Svarbu, jog jie pristatytų mūsų regione gyvenančios tautos kultūrą,“ – priduria G. Komarovski.

Vyriausybės komunikacijos departamento
Ryšių su visuomene ir žiniasklaida skyriaus inform.

Laima Penek | LRV nuotr.

Atnaujinta Antradienis, 28 kovo 2023 08:49