Ūkininkai nenusiteikę nusileisti – stovės iki galo

Šią savaitę daugybės Šilalės ūki­ninkų keliai vedė į Vilnių. Pirmadie­nio rytą į sostinę išvyko 34 traktorių kolona, trečiadienį – du pilni autobusai ūkininkų protestą palaikančių žmonių. Dešimtys šilališkių į sos­tinę važiavo ir vakar: vieni organi­zuotai, autobusu, kiti nuosavais au­tomobiliais, susikooperavę su kai­mynais. Tokios akcijos Vilnius dar nebuvo matęs – žemdirbiai pa­rodė miestiečiams, kas yra tikroji vienybė, ir priminė, jog be kaimo, kuriame auginamas maistas, mies­tas niekaip neišgyventų. 

Daiva BARTKIENĖ

Algirdo AUŠROS nuotr.

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr. 7

Atnaujinta Penktadienis, 26 sausio 2024 08:12