Politikai pasidavė spaudimui dalyvauti reformoje

Pirmajame šių metų posėdyje Šilalės savivaldybės taryba nusprendė įkurti Svei­katos centrą. Jo pagrindu taps Šila­lės ligoninė, prie kurios prijungiama Lau­kuvos ambulatorija. Sveikatos cent­ras ko­ordinuos visas rajone veikian­čias vie­šą­sias bei privačias sveikatos prie­žiū­ros įstaigas. Ir nors reformą vykdanti Svei­­katos apsaugos ministerija tikina, kad ji bus naudinga ir medikams, ir pacien­tams, kol kas bent jau gydytojai iš per­mai­nų nieko gero nesitiki ir netgi abejoja, ar pažadėtos investicijos – 2 mln. 265 tūkst. eurų – pasieks mūsų rajoną. 

Daiva BARTKIENĖ

Algimanto AMBROZOS nuotr.

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr. 9

 

Atnaujinta Penktadienis, 02 vasario 2024 08:13