Kaimo daugiabučių ateitis miglota

Remonto verkiant reikia šiam Biržų Lauko daugiabučiui Remonto verkiant reikia šiam Biržų Lauko daugiabučiui

Laukiant naujo daugia­bu­čių namų renovacijos etapo, vis dažniau žvilgsnis kryps­ta į kaimuose esančius daugiabučius. Prieš keturis–­penkis dešimtmečius sta­ty­­­tų namų garantinis termi­nas seniai pasibaigęs, o su­­si­dėvėjusios komuni­ka­ci­jos, kiauri stogai, sky­lan­čios sie­nos ir krentančios ply­tos ta­po sunkiai spren­džia­momis butų savininkų problemomis. Dėl to vis dažniau pasigirsta svarstymų, ar iš vi­so verta tokius namus reno­vuo­ti, ar ne geriau juos vi­siš­kai nugriauti.

Renovuoti neapsimoka

Aplinkos projektų valdymo agentūros duomenimis, Šilalės rajone iš viso yra 238 daugiabučiai namai. UAB „Šilalės šilumos tinklai“ centralizuotai šilumą tiekia 91 namui, kurių didžioji dalis – mieste ir Kvėdarnoje. Kone pusė daugiabučių (43) jau renovuota, dar 20 yra įtraukti į renovacijos procesą – vienuose jau vyksta darbai, kitiems parengti investiciniai pro­jektai, ieškoma rangovų. Tačiau kone visi daugiabučiai, kurie jau renovuoti arba dar laukia renovacijos, yra Šilalėje ir Kvėdarnoje. Iš kaimiškų vietovių savo daugiabutį atnaujinti panoro vieninteliai Gineikių gyventojai. UAB „Šilalės šilumos tinklai“ administ­racijos specialistas daugiabučių namų renovacijos reikalams Martynas Vydmantas patvirtino, jog šio namo renovacijai rengiamas techninis darbų projektas ir tikimasi, kad ateinančiais metais gyventojai jau sulauks statybininkų. Likusių 146 kaimo daugiabučių gyventojai apie renovaciją kol kas negalvoja. Šilalės savivaldybės Investicijų ir statybos skyriaus statybos inžinierius Arūnas Ričkus tikina, kad neva ir namų administratoriaus „Ma­no būstas Vakarai“ atstovai, ir savivaldybės darbuotojai siūlo pasinaudoti valstybės parama daugiabučių atnaujinimui, tačiau didelio susidomėjimo nesulaukia. Ir tai, pasak A. Ričkaus, suprantama, nes jų butų vertė yra mažesnė už renovacijos kainą.

„Ne taip blogai yra namuose, kuriuos prižiūri daugiabučius administruojanti įmonė, nes ji atlieka būtiniausius darbus ir pateikia sąskaitas gyventojams. Bet yra tokių daugiabučių, kurių niekas neprižiūri, nes žmonės nenori už nieką mokėti, todėl Šilalėje, kaip ir visoje Lietuvoje, yra daug nykstančių daugiabučių. Kai kurių situacija tokia, kad sunku įsivaizduoti jų ateitį“, – pripažįsta savivaldybės specia­listas.  

Nugriautas tik vienas daugiabutis

Per daugiau nei 30 nepriklausomybės metų Šilalės rajone buvo nugriautas tik vienas daugiabutis. Pasak Kaltinėnų seniūno Antano Bartašiaus, prieš dešimtmetį namas Gineikiuose buvo pripažintas avariniu, nes pertrūko sienos, pradėjo kristi plytos, vandenyje skendo rūsiai. Jame gyvenę žmonės sutiko parduoti savivaldybei butus už 1 eurą, tiek pat kainavo ir nugriovimas. Už statybines medžiagas, kurios liko išardžius daugiabučio konstrukcijas, namą nugriovęs žmogus sutvarkė aplinką – išlygino sklypą, pasėjo žolę, tad neliko nė žymės, kur stovėjo šis pastatas. Kaltinėnų seniūnas tikina, kad šiuo metu visi daugiabučiai kaimuose turi savininkus, o pastatų būklė labai priklauso nuo ten gyvenančių žmonių ūkiškumo. Dažnai atsitinka, jog gyventojai nepraneša administruojančiai įmonei apie problemas, o kai jos įsisenėja, pyksta dėl gautų didelių sąskaitų.

Didžioji dalis kaimo gyventojų šildo savo būstus savarankiškai ir neretai mano, kad jų daugiabučių renovuoti nėra galimybių. Tačiau UAB „Šilalės šilumos tinklai“ renovacijos specialistas M. Vydmantas tikina, kad tai mitas, ir rodo pavyzdžiu Šilalės Lokystos g. 18 namą, kurio gyventojai patalpas taip pat šildo kūrendami malkas. Aplinkos projektų valdymo agentūra leido renovuoti šį maždaug prieš 100 metų statytą namą, nors specialistams jo būklė ir kelia abejonių.

„Jei rasime rangovus, kurie ryšis imtis tokio darbo, namas bus renovuotas, jo būklė pagerės. Bet pirmiausia tokius namus turėtų apžiūrėti ir įvertinti ekspertai, kurie pasakytų, ar jie nėra avariniai. Pavyzdžiui, taip iš išvaizdos atrodo ir Žemaitės g. 10 namas, tik jo gyventojai nesutinka ryžtis renovacijai“, – sakė M. Vydmantas.

Tikisi lengvesnių sąlygų

Pasak savivaldybės atstovų, pernai Aplinkos ministerijos paskelbtas dešimtasis renovacijos etapas Šilalėje nesulaukė nė vieno namo gyventojų susidomėjimo. Investicijų ir statybos skyriaus vyriausiasis specialistas A. Ričkus įsitikinęs, jog įtakos turi nustatytos per griežtos paramos sąlygos – reikalaujama pasiekti A klasės energetinį naudingumą, o tam reikia itin didelių investicijų, todėl gyventojams renovacija tampa per brangi.  

„Renovacijos šiuo metu pageidautų dar trijų namų gyventojai, todėl laukiame vasaros, kai ministerija planuoja skelbti dar vieną renovacijos paramos etapą. Nors sąlygas žadama palengvinti, valstybės parama gali būti mažesnė“, – teigė Šilalės savivaldybės statybos inžinierius A. Ričkus.

Net jei didžioji namo gyventojų dalis pritaria renovacijai, jei namas turi įsiskolinimų už komunalinius patarnavimus ir elektrą, parama gali būti ir neskiriama. Šilalėje neigiamus Ap­linkos projektų valdymo agentūros atsakymus yra gavę trijų daugiabučių gyventojai.  

Daiva BARTKIENĖ

Algimanto AMBROZOS nuotr.

Atnaujinta Penktadienis, 19 balandžio 2024 08:06