„Čekiukų“ skandalas pasiekė ir Šilalę

Nors tarybos narių išmokų skaidrinimo akciją įsiūbavęs visuomenininkas Andrius Tapinas į mūsų kraštą taip ir neatvyko, jo pradėtą darbą pratęsė Specialiųjų tyrimų tarnybos įpareigojimas atlikti savivaldybės tarybos narių išmokų panaudojimo teisėtumo vertinimą, po kurio visi praėjusią kadenciją dirbę politikai gavo rekomendacijas grąžinti į biudžetą dalį gautų pinigų. Tačiau jau dabar akivaizdu, jog ir „prispaudus uodegas“, kai kurie „čekiukininkai“ vis tik neatmeta minties bandyti išsiraityti iš situacijos...

Pamoka už sąmoningumo trūkumą

Tai, kaip 2019–2023 m. kadencijos Šilalės savivaldybės tarybos nariai naudojo jiems skirtas išmokas – po 231,7 eurą per mėnesį, vertino savivaldybės Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėja Rasa Monkevičienė. Po atliktos analizės ji rekomendavo visiems tarybos nariams grąžinti karantino dėl koronaviruso pandemijos metu išleistas lėšas automobilių kurui, nes tuo metu galiojo judėjimą ir tiesioginius kontaktus ribojantys Vyriausybės nutarimai. Kaip taisyklė, degalinių čekiais būdavo pateisinamos beveik visos tarybos narių veik­los išlaidos. 

2020 m. balandžio mėnesį Šilalės kultūros centre paskutinį kartą „gyvai“ susirinkę rajono politikai svarstė ir tuometinio Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūno Jono Gudausko pasiūlymą susimažinti veiklai skiriamas išmokas iki 100 Eur per mėnesį. Politikas buvo suskaičiavęs, jog, taip susimažinus išlaidas, per metus pavyktų sutaupyti 25 tūkst. Eur. Tačiau taryba jo pasiūlymui nepritarė, o bene labiausiai tam prieštaravo tuometinis rajono meras Algirdas Meiženis. Pareiškęs, jog kai kurie tarybos nariai išmokų atsisakė patys, be Reglamento keitimo, meras įrodinėjo, jog pasiūlymas susimažinti išmokas esąs „per daug populistinis“, nes esą niekas tarybos nariams nedraudžia jų atsisakyti ir taip parodyti, kad prisideda prie lėšų taupymo.

„Dėl 100 eurų smulkintis? Ke­turis ar penkis metus siūliau mažintis išmokas. Iš tikrųjų mažinkimės. Bet tas mažinimas nebūtinai turi būti per Reg­lamentą. Pinigai niekur neprapuls. Akivaizdžiai matau populistinius išpuolius“, – postringavo tuomet A. Meiženis, kuriam dabar ir pačiam reikia sugrąžinti į biudžetą apie 505 Eur.

Gastroliavo be apribojimų? 

Tačiau J. Gudausko pasiūlymas neužkrėtė ne tik valdančiųjų – net ir jo paties frakcijos nariai karantino metu, kai buvo draudžiama išvykti iš miesto, o tiesioginis kontaktas leidžiamas tik su savo šeimos nariais, atrodo, važinėjo be jokių apribojimų ir kelionėms išleido tūkstančius eurų. Išanalizavusi per kadenciją 10,2 tūkst. Eur išmokų už tarybos nario veiklai panaudotą kurą gavusio Artūro Dambrausko avansines apyskaitas ir jas pateisinančius dokumentus, auditorė R. Monkevičienė konservatoriui rekomendavo sugrąžinti į savivaldybės biudžeto sąskaitą 1610 Eur. Beveik 336 Eur grąžinti į biudžetą rekomenduojama ir Dainiui Bergeliui. Pakratyti kišenę teks ir Erikai Gargasei, kuriai rekomenduojama grąžinti 1112 Eur, mat audito metu buvo nustatyta, jog už kurą karantino metu jai išmokėta 812 Eur, be to, savivaldybės administracija, nesilaikydama įstatymų, neteisėtai kompensavo ryšių paslaugas – sąskaitos buvo išrašytos ne tarybos narei, o R. Laurinavičiaus ūkiui...  

Praėjusią kadenciją kasmet į kiekvieno politiko sąskaitą „įkrisdavo” po 2780 Eur. Loreta Kalnikaitė, Vitalija Jankauskaitė-Milčiuvienė, Romualdas Titovas, Vida Žemeckienė, Rolandas Toleikis kurui dažniausiai išleisdavo visą skirtą pinigų sumą, labai nedaug lėšų kitoms išlaidoms skirdavo ir tarybos nariai Rimantas Rimkus, Raimundė Gečienė, Egidijus Gečas, Vytautas Jucius, Rima Norvilienė. Išmokos pravertė net tarnybiniu transportu važinėjusiems merui A. Meiženiui, vicemerais pakaitomis dirbusiems Tadui Bartkui bei Linetai Dargienei. Keisčiausia, jog didžiąją dalį išmokos transportui sugebėdavo išnaudoti ir tie tarybos nariai, kurie net nevairuoja ar neturi automobilio. 

2019 m. Šilalės savivaldybės tarybos nariams buvo išmokėta maždaug 42 tūkst. Eur, 2020 m. – kone 50 tūkst. Eur, 2021 m. – 56,6 tūkst. Eur. Maždaug 90 proc. šių lėšų yra sumokėta už degalus. Kiek iš viso vietos politikai turėtų grąžinti išmokų, Šilalės savivaldybė neatskleidžia – teisinasi, esą audito procedūros dar nebaigtos, o tarybos nariams suteikta galimybė apsispręsti, kaip reaguoti į rekomendacijas. Tą jie turi padaryti iki gegužės 22 d.

Pasigedo rimtesnių argumentų

Apie jiems pateiktas rekomendacijas ne itin nori kalbėti ir patys tarybos nariai. Šilalės savivaldybės meras T. Bartkus nesutiko laikraščiui pasakyti, kiek biudžeto lėšų jam rekomenduota grąžinti. Mero manymu, tai jį rinkusiems rajono gyventojams neturėtų rūpėti.

„Yra rekomendacija grąžinti, bet visko gali būti. Kai kurie važiavo, posėdis vyko ir per karantiną, tai kol nebaigta procedūra, galutinės sumos neatskleisiu“, – mykė meras, galiausiai pareiškęs, kad tikriausiai grąžins visą nurodytą sumą.

Raimundas Vaitiekus taip pat neatskleidė tikslios sumos, kuri įrašyta jam įteiktoje rekomendacijoje. Tarybos nario skaičiavimais, už pirmojo karantino laikotarpį jam rekomenduojama grąžinti beveik 300 Eur, už antrojo metu panaudotą kurą – „tūkstantį su biškiu“. 

„Kiek žinau, visi 25 tarybos nariai gavo tokias rekomendacijas. Neįsivaizduoju, dėl ko auditorė paėmė visas karantino metu patirtas kuro išlaidas. Nežinau, kodėl sugalvojo nekompensuoti kuro, nors jokie teisės aktai to nedraudė. Pirmas karantinas buvo šiek tiek uždarytas, bet važiavau ir pro postus pravažiuodavau, nebuvo bėdos. O antrasis buvo gerokai lengvesnis, su galimybių pasais buvo galima dalyvauti šventėse, vyko Joninės. Važiavau į Pajūrį, Jomantus dėl tilto uždarymo. Tarybos posėdžiai vyko nuotoliniai, bet balsuoti važiuodavome į savivaldybę – ir daug kartų“, – aiškino R. Vaitiekus. 

Pasak jo, per 14 darbo dienų rekomenduota apsispręsti, bet nenurodyti jokie argumentai, dėl kurių tie pinigai turi būti grąžinti.

„Įrašyti du Vyriausybės nutarimai dėl karantino paskelbi­mo ir viskas“, – teigė R. Vaitiekus. 

Dalį pinigų nusprendė grąžinti

Buvęs Šilalės savivaldybės me­ras A. Meiženis prisipažino, jog „šventųjų nėra“. Visi, anot jo, pinigus naudojo, kaip išmanė, todėl jis dalį lėšų grąžins.

A. Meiženis „Ši­lalės artojui“ pateikė rašto, adresuoto savivaldybės Centralizuoto audi­to skyriaus vedėjai R. Monkevičienei ir Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjai Onai Bubelaitei, kopiją. Jame pabrėžia­ma, kad karantino laikotarpiu jo veikla nepažeidė teisės aktų, o vykdydamas tarybos na­rio (mero) pareigas į susitikimus su gyventojais ir renginius jis neva vykdavęs asmeniniu transportu, ypač šventinėmis dienomis bei savaitgaliais. Buvęs meras pagal savivaldybės interneto puslapio naujienų archyve likusius pranešimus išvardijo net renginius ir susitikimus, į kuriuos esą vyko asmeniniu automobiliu. 

Ar tokia praktika, kai meras į nuosavą mašiną pila kurą už biudžeto lėšas, o darbo dieną tarnybiniai automobiliai stovi garaže, yra tikrai ekonomiškai pagrįsta, svarstyti, matyt, irgi turėtų savivaldybės auditoriai. 

Tačiau pripažindamas, jog savo automobilį naudojo ir asmeniniams tikslams, A. Meiženis į rajono biudžetą sakė jau grąžinęs 232 Eur. Ką nuspręs likusieji, tarp kurių yra ir grąžinti turinčių po 1500–2000 Eur, paaiškės kitos savaitės gale. Šilalės savivaldybės administracijos direktorius Andrius Jančauskas teigė, kad Centralizuoto vidaus audito ataskaita po gegužės 22 d. bus siunčiama STT, kuri ir inicijavo patikrinimą. 

Daiva BARTKIENĖ

Angelė BARTAŠEVIČIENĖ

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr. 35