„Greitoji“ priversta važinėti zigzagais

Kovo pabaigoje savivaldybės tarybos Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto nariams ataskaitą pateikusi UAB „Ambulansas“ Šilalės greitosios medicinos pagalbos stoties direktorė Loreta Kalnikaitė išvardijo daugybę problemų, trukdančių medikams skubėti pas ligonius. Kai lemia minutės, svarbi tampa ne tik gydytojų kompetencija, bet net ir aplinkinių supratingumas. Skuba rizikuodami gyvybe Teritorinės ligonių kasos Grei­tosios pagalbos stotims finansavimą skirsto pagal gy­ventojų skaičių. Kadangi…
 • Skiltis: Aktualijos
 • Perskaitė: 1643 kartai
 • Atnaujinta Penktadienis, 15 balandžio 2016 09:36

Nesulaukia renovacijos pabaigos, gailisi ją pradėję

Nuo praėjusių metų rudens apie renovaciją ir jos ypatumus kiek pritilusios kalbos pavasarį vėl atgijo. Nieko keisto – per žiemą darbininkai ne kažin ką ir veikė. Tačiau kai kurie statybininkai, regis, dar nelabai pabudo iš žiemos miego. Šilališkiai, kurie gyvena atnaujinamuose namuose, pyksta, jog praėjusį gruodį sustoję darbai niekaip neįsisiūbuoja. Žmonės nori, kad su jais tartųsi Šilalėje, Dariaus ir Girėno…
 • Skiltis: Aktualijos
 • Perskaitė: 1766 kartai
 • Atnaujinta Antradienis, 10 gegužės 2016 08:59

Vandens pramogos labiausiai rūpi valdžiai

Savivaldybės tarybai praėjusių metų veiklos ataskaitą pateikusi Šilalės sporto mokyklos direktorė Gitana Jurgutienė net nebandė slėpti, kad daugiau kaip 12 milijonų litų (apie pusketvirto milijono eurų) kainavęs Sporto ir laisvalaikio centras šilališkių kol kas ypatingai nedomina - didžioji dalis gyventojų, tarp kurių ir politikai, baseino nelanko, tad jame dažniausiai pramogauja atvažiuojantieji iš kitų rajonų. Išgyventi padeda projektai Šilalės sporto mokyklos…
 • Skiltis: Aktualijos
 • Perskaitė: 1762 kartai
 • Atnaujinta Antradienis, 19 balandžio 2016 08:55

Įstatymo klaida ūkininkų žemę padalijo pusiau

Vingininkų kaime gyvenanti ūkininkė Zita Saročkienė sulaukė netikėto skambučio. Paskambino kažkoks nepažįstamas vyras ir pasiūlė pirkti nedidelį, 30 arų sklypą už pusantro tūkstančio eurų. Moteris mintyse sumetė, kad už hektarą išeitų apie 5000 eurų. Bet Šilalės rajone tokių žemės kainų kol kas nėra. Tačiau labiausiai nustebino ne kaina, nors ji ir atrodė fantastinė. Moters žiniomis, daugiausiai už hektarą čia buvo…
 • Skiltis: Aktualijos
 • Perskaitė: 1414 kartai
 • Atnaujinta Penktadienis, 08 balandžio 2016 10:48

Prasidėjo laukinių gyvūnų vakcinavimas

Kovo pabaigoje prasidėjo laukinių gyvūnų oralinės vakcinacijos nuo pasiutligės pavasarinis etapas. Šiame etape vakcinavimas vyks tik buferinėse (pasienio) teri­torijose, besiribojančiose su Rusijos Federacijos Kali­ningrado sritimi, Lenkija ir Baltarusija. Kaip ir kasmet, iš lėktuvų bus mėtomi jaukai su vakcina. Laukinių gyvūnų vakcinavimas pradedama nuo vakarinio Lietuvos pakraščio, lėktuvai kils iš Klaipėdos oro uosto. Priklausomai nuo oro sąlygų, šį etapą planuojama baigti…
 • Skiltis: Aktualijos
 • Perskaitė: 1426 kartai
 • Atnaujinta Penktadienis, 08 balandžio 2016 10:44

Neįgalieji domisi profesinės reabilitacijos programa

Daugeliui neįgaliais tapusių žmonių į visavertį gyve­nimą sugrįžti gali padėti profesinės reabilitacijos pas­laugos. Tauragės teritorinė darbo birža nuo 2015 m. įgyvendina Europos socialinio fondo lėšomis fi­nan­suo­­jamą projektą „Pagalba neįgaliesiems“. Jo dė­ka žmo­nėms su negalia sudarytos palankios sąlygos ir ap­lin­­ky­bės atkurti darbingumą, įgyti naujų profesinių ge­bėjimų, atgauti pasitikėjimą savo jėgomis, įsidarbinti ar pradėti nuosavą verslą. Iki šių metų kovo dalyvau­ti profesinėje…
 • Skiltis: Aktualijos
 • Perskaitė: 1303 kartai
 • Atnaujinta Antradienis, 05 balandžio 2016 13:40

Ūkininkai nebesitiki geresnių laikų

Trečiadienį šimtai šalies ūkininkų surengė demonst­raciją Vilniaus širdyje - iškėlę virš galvų gedulinga juos­tele perrištus žemės ūkio ministrės Virginijos Balt­raitienės bei lietuviškų juodmargių portretus, žygiavo Ge­dimino prospektu iki Seimo. Demonstracijoje dalyvavo ir būrys smulkesniųjų Šilalės ūkininkų, jau nebesitikinčių sulaukti geresnių laikų. Kainą sumažino trečdaliu Pieno rinkoje susidariusią padėtį dabar jau sunku suprasti ne tik patiems ūkininkams, bet ir žemės ūkio…
 • Skiltis: Aktualijos
 • Perskaitė: 1638 kartai
 • Atnaujinta Pirmadienis, 25 balandžio 2016 09:44

Atsidūrė teroristinių išpuolių centre

Per antradienio išpuolius Briuselio oro uoste bei miesto centre esančioje metropoliteno stotyje žuvo mažiausiai 35 žmonės ir maždaug 250 buvo sužeisti. Teroro išpuolio metu Briuselyje buvo net keli Lietuvos politikai – europarlamentarai Zigmantas Balčytis, Petras Auštrevičius, Valentinas Mazuronis bei Bronis Ropė, eurokomisaras Vytenis Andriukaitis ir Seimo narys, Lietuvos delegacijos NATO parlamentinėje asamblėjoje pirmininkas Re­migijus Žemaitaitis. Lietuvos politikai per sprogimus Briuselyje…
 • Skiltis: Aktualijos
 • Perskaitė: 1354 kartai
 • Atnaujinta Penktadienis, 01 balandžio 2016 09:30

Ūkininkų neviltis - penas politikieriams

Pirmadienį Šilalės kultūros centre susirinkę rajono ūkininkai surengė kovo 30 d. Vilniuje organizuojamo mitingo repeticiją. Nors karvių į Šilalę neatsivežė, emocijos liejosi per kraštus. Kelios valandos žodžių karo pilnutėlėje salėje. Taip būtų galima pavadinti žemės ūkio ministrės Virginijos Baltraitienės susi­ti­kimą su ūkininkais. Vienu metu atrodė, kad jie mi­nistrei net neleis šnekėti. Vis dėlto pokalbis įvyko. Nors jis ir nebaigtas -…
 • Skiltis: Aktualijos
 • Perskaitė: 1476 kartai
 • Atnaujinta Trečiadienis, 30 kovo 2016 10:50

Ža­dei­kiuo­se me­ras at­ra­do kai­mo bė­dų bė­dą

At­ėję į su­si­ti­ki­mą su ra­jo­no val­džia, ža­dei­kiš­kiai pa­g­rin­di­nės mo­kyk­los sa­lė­je iš­gir­do ke­le­tą svar­bių nau­jie­nų. Pir­mą­ją jie su­ti­ko plo­ji­mais: Ža­dei­kių se­niū­ni­ja ne­bus pri­jung­ta prie Kvė­dar­nos ar ki­taip pa­nai­kin­ta. Jau ku­ris lai­kas nė­ra ir nie­kaip ne­at­si­ran­da Ža­dei­kių se­niū­no, ta­čiau vi­sai ne to­dėl, kad ra­jo­no val­džia ruoš­tų­si se­niū­ni­ją nai­kin­ti. Me­ras Jo­nas Gu­daus­kas pa­ti­ki­no, jog ši­to tik­rai ne­da­rys, ir žmo­nės pra­dė­jo plo­ti. Ki­tos nau­jie­nos…
 • Skiltis: Aktualijos
 • Perskaitė: 1529 kartai
 • Atnaujinta Penktadienis, 25 kovo 2016 10:59