Išrinktas geriausias oratorius

Šilalėje vyko nacionalinio projekto „Euro­de­batai“ ren­ginys, kuriame ke­turi mokiniai var­žėsi dėl geriausio oratoriaus titulo. Projekto tema: „Kaip nepasiklysti melagingų nau­jienų pasaulyje?“

Gabija AURYLAITĖ,

JEK narė

AUTORĖS nuotr.

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr.89.