„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Pelnė prasmingus apdovanojimus

Vilniuje vyko DofE aukso, sidabro ir bronzos ženklelių įteikimo ceremonija, kurioje apdovanoti 129 jauni žmo­nės. Net šešiems Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos mokiniams: Gabijai Pakalniškytei, Rugilei Dauk­šy­tei, Livetai Capaitei, Gabijai Stragauskytei, Matui Petravičiui, Da­riui Rupšiui ir buvosioms gimnazistėms, dabar jau stu­dentėms, Emilijai Pociūtei, Kamilei Dragūnaitei ir Beat­ri­čei Jo­kubaitytei įteikti bronzos medaliai. Dar trys moki­niai ak­tyviai siekia savo tikslų bei ženklelio. Džiau­gia­mės ir didžiuojamės gimnazistų pasiekimais.

The Duke of Edinburgh’s In­ternational Award (DofE) yra pasaulyje gerai žinoma ne­for­malaus ugdymosi prog­ra­­­ma jaunimui nuo 14 iki 24 me­­tų. Da­lyvaudami joje, jau­nuo­liai išsikelia asmeninio tobulėjimo tikslus. Siekdami jų, dalyvauja susitikimuose su prog­ramos vadovais, kurie padeda įveikti kylančius iššūkius bei atrasti motyvaciją tobulė­ti. Vadovai taip pat padeda pastebėti vykstantį pokytį, at­pažinti situacijas, kuriose jau­nas žmogus ugdosi efektyviausiai.

DofE apdovanojimų dalyviai nekonkuruoja tarpusavyje, jie tobulina savo asmenybę. Net jei jie vykdo tą pačią veiklą, jų tikslai ir siekimo greitis gali visiškai skirtis dėl gebėjimų, aplinkos poveikio, ankstesnės patirties. Kadangi programos tikslas yra tapti geresniu žmogumi, o ne aplenkti kitą, praktiškai visi dalyviai, parodę atkaklumą bei užsispyrimą, pasiekia savo tikslų. Geresnis savęs pažinimas bei asmeninių iššūkių įveikimas tampa didžiausiu apdovanojimu jaunam žmogui. 

Programa turi tris sudėtingumo lygius: bronzą, sidabrą ir auksą. Kiekvienas lygis reikalauja vis daugiau pastangų, tačiau jį įveikus, būtent toks ženklelis dalyviui ir yra įteikiamas Jungtinės Karalystės ambasadoje vykstančioje apdovanojimų ceremonijoje.

Jurgita RUMŠIENĖ

Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos socialinė pedagogė, DofE programos vadovė 

AUTORĖS nuotr.