Apdovanoti gabiausi jaunieji menininkai ir muzikantai

Šilalės meno mokykla jau antrus metus surengė šventę gabiausiems savo mokiniams – „Meno perliukų“ nominacijas šiemet pelnė 14 moks­leivių, dar 46 įteiktos padėkos.

„Kasmet gausus būrys mūsų auklėtinių pelno įvertinimus­ respublikiniuose, tarptautiniuose konkursuose – tokio ly­gio renginiuose nominacijas pelnę mokiniai ne tik tampa ugdymo įstaigos perliukais, bet ir garsina Šilalės vardą“, – sakė Meno mokyklos direktorius Arūnas Goštautas.

Pasak jo, ypač džiugina, jog gabių vaikų daugėja, ir tai glosto mokytojų širdis. Bet nei vaikai, nei mokytojai negalėtų pelnyti įvertinimų, jeigu ne tėvų palaikymas bei skatinimas. 

Padėkomis už Šilalės meno mokyk­los vardo garsinimą respublikiniuose ir tarptautiniuose konkursuose, aktyvią koncertinę veiklą, puikius mokymosi rezultatus apdovanoti 46 moksleiviai, besimokantys mu­zikos, šokių ir dailės klasėse, o „perliukų“ būrys, palyginti su praėjusiais metais, išaugo: pasak Šilalės meno mokyklos direktoriaus pavaduotojos ugdymui Rasos Ramanauskienės, pernai apdovanota 11, iš kurių net 6 nominaciją gavo ir šiais metais, o iš viso vardinės statulėlės įteiktos 14 jaunųjų menininkų, kurie 2023–2024 ­mokslo metais respublikiniuose ar tarptautiniuose konkursuose pelnė „Grand Prix“ ar pirmąsias vietas.

Nominacijas pelnė šokių studijos „Lokysta“ mergaičių grupė (mokytoja Dig­ma Kononovienė) ir jaunių grupė (mokyt. Laima Andrejauskienė), antrokas Ugnius Milašius (akordeonas, mokyt. Raminta Afraz), 7 kl. mokinys Rokas Kazlauskis (fortepijonas, mokyt. Daiva Bartušienė), Nominacijas pelnė ir Ovidijus Ansunas, fortepijono 4 kl. (mokyt. Gintaras Bartušis), Stasys Aidanas­ Šerpetauskis, klarneto 4 kl. (mokyt. Algirdas Pet-

raitis), klarneto išplėstinės klasės mokinys Julius Šerpetauskis (mokyt. A. Petraitis), dailės mokytojos Ilonos Venckienės auklėtiniai penktokės Evita Pryšmantė ir Rugilė Banytė, ketvirtokai Rapolas Murauskas, Ugnė Gražinskaitė­ ir Adrija Katauskytė. Taip pat nominacijas pelnė Austėja Noreikaitė (dailė, 1 kl., mokyt. Laimutė Rupšytė) ir Indrė Pavilionytė (dailė, 5 kl., mokyt. Sonata Dargienė).

„Labai svarbu­ tai, kad puikiai­ pasi­ro­džiusieji konkursuose­ tam­pa sektinu pa­vyzdžiu­ bendramoksliams. Taip ki­lo­ ir renginio „Meno perliukai“ idėja: gabus mokinys panašus į augantį perlą. Viskas, kas patenka į austrę (smėlio dulkelė, kruopelė), laikui bėgant, pavirsta perlu, kuris kelią džiaugsmą, pa­sigėrėjimą ir nuostabą. Taip ir meno­ mokyklos mokiniai – atsiskyrę nuo bend­raamžių, mo­kosi, dirba, rengiasi konkursams, kol galiausiai visi jį pamato visiškai kitoje šviesoje, tapusį savo srities meno perliuku“, – vaizdžiai šių nominacijų­ prasmę nupasa­kojo R. Ramanauskienė.

Dailės moky­to­ja I. Venckienė­ akcentavo, jog didžiausias pasiekimų ir aukš­tų įvertinimų vaidmuo tenka ne įgimtam talentui, o sunkiam darbui.

„Netiesa, kad meno mokyklo­je gali mokytis tik talentingi­ vaikai. Kur kas svarbiau – darbštumas, užsispyrimas. Tai įrodo ir pasiekimai tarptautiniuose konkursuose, kur profesionalai vaikų kūryboje įžvelgia kur kas daugiau nei patys jų autoriai. Mene ypač vertinamas ne tobulas darbo atlikimas, o temos pajautimas“, – sakė mokytoja.

Šiuo metu Šilalės meno mokykloje su jos skyriais Laukuvoje, Kaltinėnuose, Kvėdarnoje ir Pajūryje mokosi 586 rajono mokiniai, savo gabumus bando prisiminti ir 33 suaugusieji. 

Žydrūnė MILAŠĖ

Algimanto AMBROZOS nuotr.

Atnaujinta Penktadienis, 14 birželio 2024 09:04