Tikėti ženklais: kaip Vokiečių gatvė gali atvesti į Sietlą ir Oklandą

Jei prietaringos moterytės ima bur­ti apie gyvenimo ženklus ir už­uo­minas, prunkšti nėra ko. Kai 2015–ųjų rudenį gavau raktus nuo pir­mųjų „savarankiško” gy­venimo na­mų, t. y. studentų bend­ra­bučio, ir su kurso drauge išėjome pirmąsyk su­augėliškai gurkšnoti vyno Vilniaus Vokiečių gatvėje, tikrai bū­čiau nu­­siprunkšusi – nė minties ne­tu­rė­­jau, kad už valandos čia pat pa­­si­­ro­dys pirmieji smulkūs, bet svar­būs ženklai apie mano atsi­ra­­di­mą Šiau­rės Amerikoje, kurie vė­liau, daug vėliau, man dovanos ir pirmąją draugystę bei prieglobstį Nau­jojoje Zelandijoje.

Kotryna PETRAITYTĖ

AUTORĖS nuotr.

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr. 6

Atnaujinta Antradienis, 23 sausio 2024 08:21