Šilalės kraštiečiai smagiausiai jaučiasi tarp knygų

Kiekviena visuomeninė kraštiečių organizacija veiklos pradžioje pasirenka savo misiją. Nuo pat Šilalės kraštiečių draugijos įkūrimo 1990-ųjų lapkričio 23 d., be kraštiečių būrimo kultūrinei veiklai, ryšių palaikymo su gimtuoju kraštu, buvo ir leidinių apie Šilalę rengimas bei leidyba. Dabar lentynose jau sugulė „Šilalės krašto“ serijos knygos, kuriose aprašomas beveik visas dabartinis rajonas. Kita leidinių serija „Žemaičių kultūros savastys“ tyrinėja ir pristato ne tik Šilalės istorijos bei kultūros atskirus pjū­vius, bet ir atskirų Žemaitijos – vidurio, šiaurės, pietų – kul­tūros paveldą. Šilalės kraštiečių draugijos tarybos branduolys – garbūs daktarai, profesoriai, inžinieriai, įvai­rių sričių specialistai kasmet pradžiugina savo autori­niais leidiniais, pristatomais metų pabaigos susirinkime.

Virginijus JOCYS

Šilalės kraštiečių draugijos vadovas

AUTORIAUS nuotr.

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr. 7