Upynos krašto istorijos ir kultūros sergėtojai

Kovo 11-osios – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos – proga­ Upynos krašto žmonės kasmet susirenka pagerbti jam nusipelniusius­ žmones. Komisija, kuriai vadovauja Upynos seniūnijos seniūnas Kęstutis Ačas, išrenka laureatus, savo darbais, idėjomis garsinančius mūsų kraštą.   

Laureatais jau yra tapę šviesaus atminimo obelyniškis medžio meistras, kryždirbys Antanas Rabiza, upyniš­kiai tautodailininkai, kraštotyrininkai, Upy­nos­ etnografijos muziejaus įkūrė­jai Vai­dilutė Jončaitė ir Klemensas Lov­čikas, profesoriai edukologai, kilę iš Pa­tu­lės­­ ir Vytogalos kaimų – Romanas Vasi­liauskas ir Benediktas Šetkus.

Šių metų nominacijos „Upynos krašto istorijos ir kultūros sergėtojas“ laureatais išrinkti broliai Pranciškus, Ro­maldas, Stasys ir a. a. Petras Trijoniai – ansamblio „Jonis“ įkūrėjai bei lietuviškos muzikos puoselėtojai. Jie gimė ir au­go Driežų kaime, o baigę mokslus įsikūrė Šiauliuose.

Po Šv. Mišių Upynos Švč. Mergelės Marijos bažnyčioje, kurias aukojo klebonas kun. Vidmantas Šidlauskas, kultūros namuose vyko iškilminga ceremonija, seniūnas K. Ačas apdovanojimą įteikė ansamblio vadovui Pranciškui. Laureatas prisiminė, jog groti broliai pradėjo paskatinti muzikalaus tėčio, o pirmoji „koncertų salė“ buvo tėviškės klėtelė. Vėliau muzikavo Obelyno kultūros namuose, mokėsi ir tiesė kelią į didžiąją sceną.

Gražus sutapimas – šiemet ansamb­liui „Jonis“ sukanka 40 metų. Per tą laiką nuveikta daug: su soliniais koncertais pabuvota JAV, Vokietijoje, Suomijoje, Anglijoje, Airijoje, Lenkijoje ir kt., dalyvauta įvairiuose festivaliuose, išleista per 20 audio ir video albumų, sukurta dainų, skirtų gimtinei ir Lietuvai.

Prisiminimais apie brolių vaikystę­ dalijosi jų pirmoji mokytoja Donata Dau­kilienė, sveikino Obelyno bend­ruomenės pirmininkė Silvijana Trijonaitienė, buvę kaimynai, klasiokai.

Pranciškus savo kraštiečiams pado­vanojo ansamblio išleistą vinilinę plokš­telę su autografu ir nuotrauka, kai ansamblyje dar grojo net keturi Trijonių šeimos atstovai.

Gražiausias dainas susirinkusiems sky­rė šeimyniniai kolektyvai: Al­dona Mo­zerienė su dukromis bei anūkėmis, sesuo ir brolis Beatričė ir Robertas Rinkevičiai, Ilona Raudonienė su duk­ra Indre, moterų ansamblis. Anot Pran­ciškaus, iš vaikystės jam liko du svarbiausi dalykai – že­maitiška šnekta ir gimtasis kraštas, tad atliko visiems mums gerai žinomą „Jonio“ dainą „Žemaitija“.

Regina MICKUVIENĖ 

Upynos etnografijos muziejaus muziejininkė 

Nuotr. iš Upynos bendruomenės archyvo

Atnaujinta Penktadienis, 15 kovo 2024 08:04