Nekaltas nuotykis privertė susivokti – prekyba žmonėmis egzistuoja

Pradėdama rašyti šią kelionių se­ri­ją, pažadėjau kalbėti be pa­gra­žinimų, nuplėšdama socialinėse me­dijose dažnai kuriamą iliuziją, kad keliaujant viskas visuomet yra pozityvu ir džiaugsminga. Matyt, dėl to, kad gėris ir grožis vis dėlto nu­sveria kitą, tamsesnę pusę, daž­niau­­siai mano pasakojimai vis tiek išeina šviesūs. Bet šįkart, ti­kė­da­ma, jog, kaip ir aš, skai­ty­tojas pirmiausia pasirinktų išgirsti blogą nau­jie­ną, o tik paskui – gerą, nu­spren­džiau pasidalinti mintimis, skir­to­mis šviesumo atsvarai...

Kotryna PETRAITYTĖ

AUTORĖS nuotr.

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr. 22

Atnaujinta Antradienis, 26 kovo 2024 08:06