Susitikime laisvės kovotojo Albino Kentros gimtinėje Gūbriuose!

1929 m. Gūb­rių­ kaime gimė Lietuvos laisvės kovotojas ir met­raštininkas A. Kentra-Aušra, miręs 2023-iųjų gruo­dį. Kartu su savo šeimos nariais partizanavęs ir po išda­vystės 1946 m. liepos 16 d. Šilalėje suimtas A. Kent­ra pa­tyrė sovietų okupacinės valdžios siaubus, Ka­zachs­tano stepių lagerių baisybes. Tačiau represijos bei­­ sun­kumai nepalaužė jo dvasios ir, Lietuvai atkūrus Ne­priklausomybę, jis su bend­raminčiais Vilniuje įkūrė „Lietuvos laisvės kovų – Miš­ko brolių“ draugiją. 

Draugija sukaupė ir suarchyvavo tūkstančius valandų istorinės rezistencinės medžiagos – Lietuvos laisvės kovų patirties – ir naudojo ją valstybės galiai stiprinti bei Lietuvos piliečių tautinei savimonei ugdyti. Dėl tokios veiklos A. Kentrą ir žinome kaip lietuvių istorijos metraštininką. O jam mirus, „Miško brolių“ idėja nemirė – Vytauto Didžiojo karo muziejus Vilniaus senamiestyje, draugijos patalpose, kuria Lie­tuvos laisvės kovų pažinimo centrą, kuris pasakos apie mūsų piliečių priešinimąsi visą XX a. Kol šis centras kuriamas, Vytauto Didžiojo karo muziejus kviečia šilališkius susitikti, susipažinti bei pabūti kartu A. Kent­ros-Aušros gimtinėje Gūb­riuose. 

Būtent šioje sodyboje Juoza­po ir Onos Kentrų šeimoje gimė Albinukas – būsimas Lietuvos partizanas bei sovietinių lagerių kalinys, Laisvės kovų istorijos sergėtojas, kultūrinės atminties kūrėjas, metraštininkas, „Miško brolių“ draugijos kūrėjas, Vilniaus universiteto dėstytojas ir lietuvybės saugotojas, Vyčio Kryžiaus ordino kavalierius, pedagogas, visuomenininkas, Laisvės premijos laureatas ir Šilalės garbės pilietis. 

Muziejininkai kviečia dalyvauti Lietuvos partizanų kovas pristatančio projekto „Atiduok, ką privalai“ veikloje. Dalyvių laukia ne tik pasakojimas apie partizanų kovas bei žygdarbius, tačiau ir uniformų bei autentiškų ginklų pristatymas, įdomios partizaniškos edukacijos.

Birželio 29 d. kviečiame Šilalės krašto bendruomenę atvykti į A. Kentros gimtinę bei prasmingai praleisti popietę laisvės kovų dvasioje. Tą dieną, 11 val., Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje bus aukojamos Šv. Mišios už Lietuvos partizanus bei Kentrų šeimos žuvusiuosius, o 12–16 val. jų sodyboje bus pagerbtas partizanų Kentrų atminimas bei pašventintas Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro pastatytas atmi­nimo ženklas, skirtas žuvusiems Lietuvos partizanams, O. ir J. Kentrų vaikams, atminti.

Kęstas VASILEVSKIS 

Vytauto Didžiojo karo muziejaus viešųjų ryšių specialistas

Algimanto AMBROZOS nuotr.