„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4,50 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Nauja knyga apie Kaltinėnus

Mūsų miestelis įamžintas dar vienoje knygoje. Tai - „Poema apie Kaltinėnus“, kurią išleido kaltinėniškė Stanislava Višinskienė. Gimusi ir užaugusi Kaltinėnų apylinkėse, pirmuosius eilėraščius ji parašė dar mokyklos suole, jos kūryba buvo publikuota rajono spaudoje. S.Višinskienė – pilietiška ir aktyvi vietos bendruomenės narė, Kaltinėnų himno autorė, noriai dalyvauja renginiuose, gerbiama kaimynų ir buvusių bendradarbių, yra rūpestinga bei mylinti žmona, mama ir močiutė.

Pasak autorės, „Poema apie Kaltinėnus“ parašyta, remiantis tikrais faktais, įvykiai nušviečiami pagal datas. Knyga suskirstyta į kelias dalis, panaudotos ir nuotraukos. Pirmoje dalyje autorė kalba apie Antrojo pasaulinio karo bei pokario metus. Atgyja pirmoji sovietinė okupacija, represijos, nacių valdymas, antrasis sovietų užvaldymas, partizanų kovos.

Stanislava – katalikė, gerbianti ne tik savo miestelio praeitį, bet ir čia stovėjusias bažnyčias bei visus Kaltinėnuose dirbusius kunigus, todėl šiai temai skiria ypatingą dėmesį. Antroje knygos dalyje, pavadintoje „Prisikėlimas“, kalbama apie vieną skaudžiausių įvykių, kurio vyresni kaltinėniškiai iki šiol nepamiršta. Autorė rašo: „1988 m. sudegė didžiulis parapijos grožis bei turtas – šimtametė bažnyčia. Į Kaltinėnus klebonauti atsiunčiamas jaunas kunigas. Jis iškart su visais žmonėmis rado bendrą kalbą ir su didžiuliu entuziazmu, negailėdamas savęs, ėmėsi organizuoti darbus“.

Šis kunigas – tai Petras Linkevičius, kuriam Stanislava ir skyrė savo knygą. Skaitant eilėraščius, prieš akis iškyla naujos šventovės bei Tautos prisikėlimo kryžiaus statyba, Joninių šventės linksmybės, kaltinėniškių vienybė ir aktyvumas. Poetei svarbi ne tik praeitis, todėl leidinyje galima rasti eilių ir apie Lietuvos dabarties problemas.

Džiugu, kad knygos „Poema apie Kaltinėnus“ pristatymas įvyko būtent šiemet. Juk 2016-ieji yra skirti bibliotekoms ir vietos bendruomenėms. Renginį vedusi Kaltinėnų bibliotekos vadovė Irena Sugintienė ragino miestelio žmones didžiuotis, jog išėjo dar viena knyga apie gimtąjį kraštą. S.Višinskienę pasveikino Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos istorijos mokytoja Nomeda Kasmauskaitė bei mokiniai, kurie paskaitė eilėraščių, keletą dainų padainavo gimnazistė Gintautė Jegorovaitė. Kūrybinės sėkmės linkėjo ir Šilalės rajono literatų klubo „Versmė“ prezidentė bei knygos „Poema apie Kaltinėnus“ redaktorė Stefa Minutaitė, buvusi bendradarbė Albina Bataitienė, dukra Jovita bei visi gausiai susirinkę miestelio gyventojai. Šiltų aplodismentų sulaukė ir kun. P.Linkevičius, padovanojęs visiems kelis muzikinius kūrinius.

Dar ilgai po renginio kaltinėniškiai nesiskirstė. Vieni skubėjo įsigyti knygą su autorės autografu, kiti – pasikalbėti su kun. Petru.

Nomeda KASMAUSKAITĖ, Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos mokytoja

 

Atnaujinta Ketvirtadienis, 12 gegužės 2016 11:11