„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Žolinę vainikavo gražiausios žolynų puokštės

Jau tradicija tapo šven­­čiant Žolinės atlai­dus Ši­lalės Šv. Pran­ciš­kaus Asy­žiečio bažny­čio­je, rink­ti gražiausią puokštę. Šiemet daugiau­­siai įver­ti­nimų sul­au­kė net pen­kios. 

Rinkimams iš viso prista­tyta apie 40 kompozicijų. Gra­žiausia pripažinta Jad­vy­gos Pudžiuvelienės Žo­linės puokštė. Dekanas kun. Sau­lius Katkus išrinko na­tū­raliausią – šio titulo nu­sipelnė Audronės Da­buls­kienės sukurta žolynų kom­pozicija.

Prizai taip pat atiteko Zoselei Musvydienei, Dorotėjai Rupšytei bei Reginai Raudonienei.

Žolinės dalyvius linksmino Šilalės kultūros centro liaudiškos muzikos kapela „Šilojus“ (vad. Aivaras Šimkus).

„Šilalės artojo“ inform.

Guodos JUŠKAITĖS nuotr.

Atnaujinta Trečiadienis, 21 rugpjūčio 2019 15:04