„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Pasveikinti geriausieji

Iš kairės: I. Kozlovienė ir I. Kurmytė Iš kairės: I. Kozlovienė ir I. Kurmytė

Kasmet Šilalės rajono savivaldybės tarybos narys Raimundas Vaitiekus ir Visuomeninis judėjimas „Šilališkiai“ skelbia Metų mokytojo rinkimus. Ne išimtis – ir šis ruduo. O pačių mokinių, jų tėvų ir kolegų geriausiais įvardinti pedagogai buvo apdovanoti Mokytojų dienos išvakarėse.

Socialiniame tinklalapy­je nuo rugsėjo pradžios buvo ga­lima balsuoti už kiekvienam patinkantį mokytoją. Šiais metais apklausoje dalyvavo 432 respondentai. Džiu­gu, kad į rinkimus įsitrau­kia ne tik mokiniai, bet ir jų tėve­liai.

Šiemet daugiausiai balsų – net 93 – surinko Laukuvos Nor­berto Vėliaus gimnazi­jos pradinių klasių mokyto­ja Si­gita Lileikienė. Ant­roji vieta atiteko Pajūrio Sta­nis­lovo Bir­žiškio gimnazijos ma­tema­tikos mokytojai Ing­ri­dai Kur­­mytei, kuriai palankumą išreiškė 65 balsavusieji. Jai apdovanojimą įteikė Vi­suo­me­ni­nio judėjimo „Ši­la­liš­kiai“ na­rė, Mary Kay direktorė Ine­sa Kozlovienė. Tre­čio­sios vietos nominantas – 48 balsus surinkęs Šilalės Da­riaus ir Gi­rėno progimnazijos technolo­gijų mo­kytojas Val­­de­ma­ras Vo­ras.

Sveikiname nugalėtojus ir visiems mokytojams bei jų mokiniams linkime sėkmingų mokslo metų. 

Visuomeninio judėjimo „Šilališkiai“ inform.

Tautvilės RAGELYTĖS, 

Inesos KOZLOVIENĖS nuotr.