„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Netradicinė pamoka

Medžio drožėjas D. Jankauskas Medžio drožėjas D. Jankauskas

Šilalės viešojoje bibliotekoje renginiu „Kai prabyla medis“ paminėti Žemaitijos metai. Pranešimą apie Ši­lalės krašto kultūros paveldą skaitė savivaldybės kultūros paveldo apsaugos vyr. specialistė Jurgita Vir­šilienė, o apie medžio prasmę, simbolius bei savo darbus papasakojo drožėjas Dainius Jankauskas. 

Renginyje dalyvavo Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos septintokai. Pristatydama pranešimą „Aš esu ta Žemai­tija“, J. Viršilienė sakė: „Jūs kiek­­­vie­nas ir esate ta Žemai­tija. Esa­te tie, kurie kuriate ateitį. Jūs kiekvienas galite prisidėti prie gimtojo krašto puoselėjimo tvarkant, lankant, skaitant, domintis“. 

Ji supažindino mokinius su Šilalės krašto istorija, kultūros paveldo objektais. Vieni jų – piliakalniai, kurių Šilalės rajone yra net 34. Būtent prie piliakalnių pradėjo kurtis pirmosios gyvenvietės. 

Pranešėja daugiau dėmesio skyrė Medvėgalio, Bilionių, Padievaičio, Vedrių bei kitiems piliakalniams, kal­bėjo apie Med­vėgalio ir Bi­lio­nių piliakalnių archeologinius tyrinė­jimus, buvo parodyta video me­džiaga. Pranešėja taip pat pristatė Šilalės rajono bažnyčias, išskirdama Lau­kuvos, Didkie­mio, Požerės bažnyčias bei Drungeliškės kop­­ly­čią. Pa­mi­nė­jo ir žymius kraš­tie­čius: Prezidentą Alek­sand­rą Stul­ginskį, lakūną Stasį Gi­rėną, pir­mojo Lietuvos muzie­jaus – Baublių – įkūrėją Dio­ni­zą Poš­ką, pirmųjų lietuviškų kalendorių leidėją Lau­ryną Ivins­kį, kalbininką Ka­zimierą Jaunių. 

Paskui mokiniai atsakinėjo į klausimus. Tei­singai atsakiusiųjų laukė prizai – knygutės, lankstinukai, atvirlaiškiai.

Į susirinkusiuosius gražia žemaitiška kalba kreipėsi Ši­la­lės Dariaus ir Girėno progimnazijos auklėtinis Jonas Kėbla, paporinęs linksmą istoriją.

Istorinę atmintį kūrybiniuo­se darbuose įprasminantis medžio drožėjas D. Jan­­kauskas papasakojo apie sa­vo pirmąją pažintį su medžiu prieš septynerius metus. Nuo to laiko jo darbai tobulėjo, augo ir medžio panaudojimo galimybės bei technologijos. D. Jan­kaus­ko darytų suoliukų, stogastulpių galima rasti visame rajone. Medžio drožėjas pristatė savo darbus: dubenėlius, šaukštus, suvenyrus, namų dekoracijas ir kt. Šiuos eksponatus galima apžiūrėti bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje (III a.). 

Be to, kiekvienam vaikui jis įteikė rankų darbo suvenyrus – medinius magnetukus. 

Renginio dalyvius pasveikino rajono savivaldybės administracijos direktorius Val­de­maras Jasevičius.

Rima NORVILIENĖ

Šilalės viešosios bibliotekos Komunikacijos ir informacinių technologijų skyriaus vedėja 

AUTORĖS nuotr.