„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Paminėjo atšvaitų dieną

Obelyno bendruomenės centras, siekdamas primin­ti gyventojams apie atšvaitų svarbą, surengė akciją. 

Vilkėdamos šviesą atspindinčias liemenes, akcijos ren­gėjos ne tik dovanojo atšvaitus pėstiesiems, bet ir mo­kė juos taisyklingai prisi­tvir­tinti prie rankinių, kuprinių, prisisegti prie drabu­žių, ant rankos ar kojos. Ypatingas dėmesys buvo skirtas senjorams. Eismo dalyviams išdalintos projekto-konkurso „Eismo saugumas bend­ruo­menėse“ organizatorių prie­monės: atšvaitai, krepšiai, liemenės. Vyko ir kūrybinės dirbtuvės, kuriose bend­ruomenės nariai kūrė simbolinį atšvaitą iš šviesą atspindinčių elementų.

Atšvaitų die­nos paminėjimas – tai vienas iš projekto „Eismo saugumas bendruomenėse-2019“ renginių. Jo tiks­las – šviesti žmones saugaus eismo klausimais.

Silvijana TRIJONAITIENĖ

AUTORĖS nuotr.

Daugiau šioje kategorijoje: « Rudenėlio dirbtuvės Muzikinis protmūšis »