„Šilalės artojas“ Jums siūlo prenumeruoti laikraštį pdf. formatu tiesiai į Jūsų el. paštą. 1 mėn. kaina – 4 Eur.
Susisiekite su redakcija el. paštu: redakcija@silalesartojas.lt
arba tel. (8-449) 74195, (8-699) 67384

Konkurso „Aukso vainikas“ laureatai

2020-ieji Lietuvos Respublikos Seimo paskelbti Tautodailės metais. Lap­­kričio 13 d. jie paminėti Tauragės krašto muziejuje „Santa­ka“, kur buvo su­rengta keturioliktoji regioninė (Tauragės apskrities) paro­da „Aukso vai­nikas“. 

Parodoje dalyvavo liaudies meistrai, tautodailininkai iš Tau­ragės, Jurbarko ir Šilalės rajonų – iš viso 22. Komisija, sudaryta iš Lietuvos nacionalinio kultūros centro specialistų bei Tauragės rajono dailės žinovų, atrinko geriausius kūrinius respublikiniam turui. Sa­vo darbus pristatė Šilalės miesto bei rajono tautodailininkai ir meistrai Al­fonsas Maulius, Rita Urbonaitė, Bi­ru­tė Overlingienė, Jonas Gerkė, Daiva Kau­nienė, Benisė Gir­kon­tienė, Alvydas Po­cius, Danutė Son­gai­lienė ir Vladas Jana­vičius. 

Liaudies taikomosios dailės srityje, pri­stačiusi savo megztus delmonus (tai puošni kišenė, austine juostele lietuvių moterų rišta prie juosmens), ant­­rąją vietą pelnė šilališkė B. Gir­kon­tie­nė. Už kryželiu siuvinėtus paveikslus specialiuoju diplomu apdovanotas V. Janavičius. 

Pirmąsias vietas užėmė ir į respublikinį turą pateko šilališkiai A. Maulius (medžio skulptūra) ir kryždirbys A. Po­cius bei tauragiškė Raimonda Debec­kienė, eksponavusi pintus darbus. 

Respublikinis turas bei laureatų apdovanojimas tradiciškai vyks sausio 6-ąją, Trijų Karalių dieną. Lin­kime mū­sų liaudies meistrams kuo didžiausios sėkmės. 

Ilona RAUDONIENĖ

Šilalės kultūros centro scenos režisierė (etnografijai) 

Renatos JANČIAUSKIENĖS nuotr.