Šilalės kultūros puoselėtojams – garbingas įvertinimas

Tarp trijų šiemet Kultūros ministerijos premijomis apdovanotų kultūros centrų yra ir Šilalės kultūros centras. Mūsų krašto kultūros puoselėtojams, jos propaguotojams pre­mija skirta už pastarųjų penkerių metų aktyvią veiklą, mėgėjų meno ir dainų švenčių tra­dicijų puoselėjimą bei sklaidą, etninės kultūros ir nematerialaus kultūros paveldo po­pu­liarinimą.

„Šilalės artojo“ inform.

Ievos TVARONAVIČIŪTĖS nuotr.

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr. 90