Iliustruoti per 80 metų skaičiuojantys rašiniai

Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminari­joje, Laukuvos Norberto Vėliaus bei Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijose pristatytas Žemaičių muziejaus „Alka“ projektas – Telšių meno mokyklos Dailės skyriaus moksleivių piešiniais pagal XX a. 4–5 dešimtmečių rašinius iliustruota knyga „Mano tėviškė“ ir paroda.

Žemaičių muziejaus „Alka“ inform. ir nuotr. 

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr. 98