Prasideda šurmulingos šventės

Praėjus tylesniam sausiui, artėja vis daugiau renginių, kviečiančių susiburti ir mi­nėti džiaugsmingas šven­tes. Artimiausios – Už­ga­vėnės, šiemet minimos va­­sa­rio 13 d. O iki jų – kū­ry­bi­nės eduka­cijos, skirtos joms pasi­ruoš­ti. Užga­vė­­nių kau­­kių ga­minimas vyks ir Ši­­lalės kul­tūros cent­re (vasario 5 d., 17.30 val.) bei Lau­kuvos kul­tūros na­muose (vasario 7 d., 14 val.).

Kotryna PETRAITYTĖ

Tęsinį skaitykite „Šilalės artojo“ Nr. 8